Fra venstre: Petter Sundquist, Thor Christian Andvik og Christian Nerland

Multiconsult skal utforme arktisk kompetansekatalog

Multiconsult er tildelt en kontrakt med Norwegian Energy Partners (NORWEP), for utviklingen av en arktisk kompetansekatalog.

10. januar 2017

NORWEP er sammenslåingen av INTSOK (Olje og gass) og INTPOW (fornybar energi) til én enhet. NORWEP er en nettverksbasert organisasjon, der partene utveksler erfaring og kunnskap om markedsutviklingen internasjonalt. Organisasjonen oppfordrer til aktiv dialog mellom operatører og eiere, teknologileverandører, serviceselskaper og myndigheter.

Interessant for regioner med arktisk klima

Den norske regjeringen støtter NORWEP, og aktivitetene finansieres i fellesskap av bransjen og myndighetene.

– Arktisk teknologi er interessant for de olje- og gassregionene i verden som er definert som arktisk klima, som Kaspihavet, Russland, Canada, Alaska og Barentshavet. Tjenester og produkter som tilbys av nærmere 200 norske aktører vil bli inkludert i katalogen, sier Petter Sundquist, prosjektleder fra Multiconsult.

Økende etterspørsel etter kunnskap og erfaring

Kunnskapen og erfaringsbasen innen temaet arktisk teknologi er sterk i den norske olje- og gassklyngen.

Det er en økende etterspørsel ettersom industrien beveger seg inn i disse nye, krevende områdene. Multiconsult vil, på vegne av NORWEP, lede et prosjekt som resulterer i en skreddersydd kompetansekatalog, bygget på moderne databaseteknologi. Denne vil komme både leverandører og sluttbrukere til gode. Vi ser frem til å jobbe tett med NORWEP-ledelsen for å realisere dette viktige og spennende prosjektet, avslutter Christian Nerland, Direktør for forretningsområdet Olje og Gass i Multiconsult.

Les mer om prosjektet her: www.accs.no