Multiconsult skal prosjektere tre transformatorstasjoner i forbindelse med elektrifiseringen av Hammerfest LNG-anlegget. | Foto: Larry Lamsa, Wiki Commons

Multiconsult skal prosjektere tre transformatorstasjoner for Statnett SF

Multiconsult er tildelt kontrakt under rammeavtalen med Statnett SF for prosjektering av tre transformatorstasjoner i forbindelse med elektrifiseringen av Hammerfest LNG i Troms og Finnmark – et viktig initiativ for å kutte CO2-utslipp i Norge.

22. februar 2022

Hammerfest LNG er et anlegg for mottak og prosessering av naturgass fra feltet Snøhvit i Barentshavet, og driftes av Equinor.

– Prosjekteringen av transformatorstasjonene er et viktig initiativ for å kutte CO2-utslipp i Norge og er derfor godt plassert innenfor det grønne skiftet. Multiconsult har hatt et langvarig og meget godt samarbeid med Statnett, og vi ser frem til å være en partner i dette viktige prosjektet, sier markedssjef for Fornybar energi i Multiconsult, Tom Ødegaard.

– Prosjekteringskontrakten på Skaidi, Hyggevatn og Skillemoen stasjon er en viktig milepæl i realiseringen av prosjektene Balsfjord-Skaidi og Skaidi Hammerfest, og vi ser fram til å samarbeide med Multiconsult om dette. Vi har tidligere opplevd Multiconsult som en god leverandør til prosjektet og fra andre prosjekter i Statnett, sier prosjektleder i Statnett Morten Indbryn.

Prosjektet består av detaljert tverrfaglig prosjektering av transformatorstasjonene. Hyggevatn transformatorstasjon etableres som et greenfield-prosjekt og utvikles i et byggherresamarbeid mellom Statnett og Equinor. Stasjonen utarbeides som en innendørs 420-132 kV GIS-transformatorstasjon og etableres i umiddelbar nærhet til eksisterende transformatorstasjon eid av Hammerfest Energi. Skaidi transformatorstasjon utføres som et ombyggingsprosjekt, der eksisterende transformatorstasjon utvides med 420kV GiS-anlegg med tilhørende transformatorer. I tillegg etableres det et velferdsbygg med servicefunksjoner for driftsorganisasjonen, der arkitekturtjenester utføres av LINK Arkitektur AS. Skillemoen inkluderer oppbygning av et felt med AIS 420kV bryteranlegg i eksisterende transformatorstasjon.

Etter planen skal prosjektet starte umiddelbart og være ferdig i andre kvartal 2023.