Skisse av Ytre Steinsund bru | Illustrasjon: Skanska/Multiconsult

Multiconsult skal prosjektere stor bru i Ytre Sogn

Skanska har inngått avtale med Vestland fylkeskommune om prosjektering og bygging av Ytre Steinsund bru i Vestland fylke. Multiconsult er Skanskas rådgiver i prosjektet.

30. juni 2023
Cato A. Mørk

– Multiconsult har vært prosjekterende for Skanska i tilbudsfasen og vil være det videre. Det er naturligvis på konstruksjon vi er tyngst inne, men vi dekker alle fagområder. Vi opplevde et veldig godt samarbeid med Skanska i tilbudsfasen og ser virkelig frem til å jobbe videre sammen i dette flotte bruprosjektet, sier Gunnar Egset, avdelingsleder for samferdselskonstruksjoner i Multiconsult.

Ytre Steinsund bru blir ca 811 meter lang og sikrer innbyggerne på Ytre Sula ferjefri tilkomst til resten av øykommunen og kommunesenteret Hardbakke. Brukontrakt i Solund kommune er den største samferdselskontrakten i Vestland fylke.

Brua skal bygges som fritt-frambygg-bru, i spennarmert lavkarbonbetong. Den har to senkekasser, som er undersjøiske fundamentert, og den går over fire spenn med et hovedspenn på 260 meter.

– Landskapet her ytterst i Sognefjorden er helt fantastisk, og selve byggeprosessen blir veldig spennende. Brua blir et flott byggverk, som vil lette hverdagen for innbyggerne på Ytre Sula, sier Helge Jostein Follevåg, prosjektleder i Vestland fylkeskommune på vestlandfylke.no.

Les mer: Signerte brukontrakt i Solund – den største samferdslekontrakten i fylket