Transformatorstasjon | Illustrasjonsbilde: Adobe Stock / Chungking

Multiconsult skal prosjektere modernisering av Rød transformatorstasjon

Multiconsult skal prosjektere grunnarbeider samt nye bygg og konstruksjoner ved den omfattende moderniseringen av Rød transformatorstasjon i Skien kommune. Selskapet har nylig inngått også to andre avtaler om prosjektering av transformatorstasjoner.

5. august 2020

Rød transformatorstasjon er en sentral stasjon på Østlandet, da den er viktig for overføring av strøm mellom Vestlandet og Østlandet, samt mellom Sørlandet og Østlandet. Det meste av anlegget er fra 1960-tallet og tiden er derfor moden for å skifte ut komponenter og modernisere bygninger i henhold til nye forskriftskrav. BRG Entreprenør AS har en totalentreprise for Statnett på moderniseringen, og Multiconsult skal utføre prosjekteringsarbeidet.

– Vi ser fram til et spennende og utfordrende oppdrag på Rød transformatorstasjon. I dette oppdraget vil vi trekke veksler på den solide kompetansen vi har på prosjektering av transformatorstasjoner i Multiconsult, sier avdelingsleder Lars Foyn i Multiconsult.

På Rød transformatorstasjonen skal det bygges nytt kontrollbygg med tilhørende kabelføringsveier, grunnarbeid og fundamenter i høyspentanlegget, nytt oppmøtebygg og garasjebygg, transformatorsjakter samt riving og fjerning av eksisterende bygningsmasse.

Styrker posisjonen innen elkraftmarkedet
– Med tildeling av Rød transformatorstasjon og flere andre prosjekteringsoppdrag av transformatorstasjoner styrker Multiconsult sin posisjon innen elkraftmarkedet, sier Karen Nybakke, seksjonsleder for Elkraft i Multiconsult.

Hun trekker frem ytterligere to nye oppdrag; Kolsvik transformatorstasjon for Statnett, samt Fåvang transformatorstasjon. Nylig inngikk Multiconsult også oppdrag om Salten transformatorstasjon, og selskapet er involvert i en rekke andre utbygginger og oppgraderinger.

– Prosjektene føyer seg inn i rekken av viktige elkraftprosjekter i Norge som Multiconsult har vunnet i løpet av de siste årene, og er en sterk tillitserklæring til det kompetente og tverrfaglige miljøet selskapet har bygget opp innen utredninger og prosjektering på elkraftområdet, sier Nybakke.