Multiconsult skal prosjektere E10 | Illustrasjonsbilde: Alexander Filon / Adobe Stock

Multiconsult skal prosjektere E10 Hålogalandsveien for Skanska

Skanska signerte nylig avtale med Statens vegvesen om bygging, drift og vedlikehold av E10 Hålogalandsveien i Nord-Norge. Multiconsult er Skanskas rådgiver i prosjektet, som er Nord-Norges største samferdselsutbygging.

4. juli 2023
Cato A. Mørk

Prosjektet E10/rv. 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt utføres som et OPS-prosjekt (offentlig privat samarbeid) og er et stort veiprosjekt på til sammen 82 km, inkludert ny vei, anlegg, 22 bruer, 7 tunneler, rassikring, vannhåndtering, ytre miljø og oppgradering av eksisterende veier. Når veien står ferdig vil brukerne oppleve økt trafikksikkerhet, bedre fremkommelighet både sommer og vinter samt redusert reisetid. Prosjektet oppleves å være svært ønsket av både lokalbefolkningen og Statens Vegvesen. Anlegget har en planlagt byggetid på om lag 5,5 år og skal stå ferdig sent i 2028. Skanska vil gjennomføre byggingen sammen med Hæhre som underentreprenør.

Multiconsult er prosjekterende for begge entreprenørene og har med Aas-Jakobsen og Vianova-gruppen som underkonsulenter. Arbeidet omfatter hele prosjektet og alle fag.

– Dette er det tredje OPS-prosjektet i Norge hvor Multiconsult er med som rådgiver, og dette bekrefter vår sterke posisjon i samferdselsmarkedet i Norge. Vi har jobbet veldig godt med Skanska og Hæhre om dette tilbudet i over tre år, og gleder oss nå til å ta fatt på selve byggingen. Vi er godt i gang med prosjekteringsarbeidet og har mobilisert betydelige ressurser fra hele landet for gjennomføringen av prosjektering og anleggsoppfølging, sier Morten Alstad, direktør for Samferdsel i Multiconsult.