Skisse av nye Ocean Space Centre | Illustrasjon: Snøhetta/Statsbygg

Multiconsult planlegger Ocean Space Centre

Statsbygg har innstilt Multiconsult til å prosjektere og bidra med byggherrerådgivning ved utviklingen av Ocean Space Centre i Trondheim. LINK arkitektur bidrar med arkitekttjenester i oppdraget.

12. januar 2022
Cato A. Mørk/Birgitte Refsnes Johansen

Det nye havromsenteret blir beliggende på Tyholt i Trondheim og omfatter tre ulike forsknings- og undervisningsbygg med et areal på over 50 000 m2.

– Vi er stolte av å bli innstilt til den viktige oppgavene med å assistere Statsbygg i planleggingen og utviklingen av Ocean Space Centre i Trondheim. Havromsenteret blir viktig for verdiskapningen i de maritime næringene de neste tiårene, et viktig bidrag til det grønne skiftet og et ledende senter for fremtidens havromsteknologi. Det sterke teamet fra Multiconsult og LINK Arkitektur ser frem til å jobbe sammen med Statsbygg og involverte parter for å sikre en god gjennomføring av prosjektet, sier konsernsjef Grethe Bergly i Multiconsult.

Multiconsult har tilbudt et svært kompetent team med ressurser fra både Trondheim, Bodø og Oslo som samlet sett oppnådde høyeste score i konkurransen.

Kontrakten gjelder fra januar 2022 og går i utgangspunktet fram til 2027. Tildelingen har en karenstid som løper til 20. januar. Multiconsult har tidligere vært med i forprosjektet for havromsenteret.