Multiconsult skal bistå med å dentifisere lokasjoner for etablering av store industriprosjekter i Norge. Illustrasjonsfoto: Endre Stedje, Unsplash

Multiconsult skal bistå med lokasjonsidentifisering for industrietablering i Norge

Multiconsult har vunnet rammeavtale med Innovasjons Norges avdeling Invest in Norway om bistand til identifisering av egnede lokasjoner for utenlandske aktører som ønsker å etablere store industriprosjekter i Norge. – Avtalen gir spennende muligheter på tvers av hele Multiconsult

16. mars 2022

Invest in Norway, en avdeling under Innovasjon Norge, er Norges offisielle organ for å promotere Norge for utenlandske bedrifter og er deres første kontaktpunkt i landet. De tilbyr et bredt spekter av tjenester og et omfattende nettverk for å hjelpe utenlandske selskaper å etablere virksomhet i Norge. En sentral del av Invest in Norways samfunnsoppdrag er å bistå aktørene med lokasjonsidentifisering for store industriprosjekter, og på dette området skal Multiconsult bistå.

Multiconsult har spesialister som kan bistå Invest in Norway på aktuelle tekniske, økonomiske og regulatoriske spørsmål som kan dukke opp. Den tverrfaglige kompetansen Multiconsult har opparbeidet over flere tiår innen industri, store kraftutbygginger og samferdsel, vil være svært viktig for å kunne gi rask og god bistand til Invest in Norway.

– Rammeavtalen kan gi oss et variert og morsomt arbeid, hovedsakelig på lokasjonsidentifisering. Det er i tillegg en ypperlig mulighet til å komme i kontakt med industriaktører som ønsker å etablere seg i Norge, sier Vegard Willumsen, avdelingsleder Energisystemer.

Det de utenlandske aktørene trenger bistand til er oftest innen kraftkrevende industri og knyttet til datasentre, prosjekter innen batteriverdikjede som f.eks anodeproduksjon og annen industri. ‏De ønsker ressurser som kan stille på kort varsel for å være med på befaringer samt lede arbeidet med å besvare henvendelsene fra de utenlandske selskapene som henvender seg til Invest in Norway.

– Lokalisering av ny industri er avhengig av mange faktorer og problemstillinger. Vi vil derfor trekke på ekspertene våre innen en rekke fagområder i hele Multiconsult, og som også har solid lokalkunnskap. Avtalen gir derfor spennende muligheter for å samarbeide på tvers av våre markedsområder, sier Tom Arild Olsen, markedssjef for forretningsområde Industri.

– Vi ser frem til et godt samarbeid med Multiconsult og mener vi med denne avtalen kan ytterligere forbedre vårt tilbud til internasjonale interessenter, sier Finn Kr. Aamodt, direktør for Invest in Norway.