Multiconsult setter BVP på kartet

Multiconsult Sør-vest arrangerte BVP-kurs i samarbeid med Link og Kruse Smith. Nå er gruppen pre kvalifisert i Stavanger kommunes første BVP-pilot.

9. november 2017

BVP – Best Value Procurement, i korthet en metode for innkjøp som videre blir brukt til oppdragsstyring. De største pilotene som støtter seg bak innkjøpsmetoden i Norge er blant annet Sykehusbygg, Nye Veier, BaneNOR, Undervisningsbygg, Omsorgsbygg, Asker, Trondheim og Stavanger kommune.

Fremtidige krav satte samarbeid i sving 

Høsten 2016 annonserte Stavanger kommune at de hadde sertifisert seg og ville benytte BVP modellen ved utlysning av noen store prosjekter fremover.

– Dette var bakgrunnen for at vi ville lære oss modellen, tidlig. Av mangel på kurs tok vi skjeen i egen hånd, inviterte med oss Link Arkitektur og Kruse Smith Entreprenør og arrangerte et BVP-kurs i eget hus. På kurset var vi til sammen 13 deltakere. Når en jobber sammen om et felles mål, styrkes båndene og vi får et tettere samarbeid med kunde og samarbeidspartner. Vi må jo innrømme at det var litt av hensikten da vi valgte å ta med oss nettopp Link og Kruse Smith, sier Heidi Senstad fra Multiconsult Sør-vest.

 

 

Sertifisert medarbeider

Ann Helen Johannessen var en av medarbeidere fra Forretningsenhet Sør-vest som ble B-sertifisert på kurset i november 2016. Til kurset lyktes man i å få fløyet inn instruktør Wiebe Witteween fra Best Value Group i Nederland, som er grunder av modellen.

I Nederland har det blitt gjennomført flere hundre konkurranser og entrepriser etter BVP- modellen, og med svært gode erfaringer. Dette har gjort at resten av Europa har villet se og lære av metodikken.

– BVP-begrepet var veldig nytt og ukjent da jeg første kursdag satte meg på skolebenken. Wiebe var flink og han hadde mange gode eksempler å referere til. Kurset var veldig praktisk rettet, det handlet mer om hvordan prosessen skal gjennomføres, ikke hvordan prosessen er, sier Ann Helen.

BVP-opplæringen er to-delt: En for leverandør og en for oppdragsgiver.

-Vi lærte prosessen fra både leverandør og oppdragsgivers ståsted, det var veldig nyttig for oss å se modellen fra begge sider av bordet, sier Ann Helen.

 

Multiconsult er pre-kvalifisert i BVP-pilot

Multiconsult er nå rigget for byggeprosjekt som skal gjennomføres etter BVP-modellen. Multiconsult har nå i «Team KS», sammen med Kruse Smith og Link blitt pre-kvalifisert i Stavanger kommunes første BVP-pilot, selskapet er et av 3 team.

 

– En annen fordel vi fikk av å arrangere BVP-kurset, er at vi ble invitert til å holde et innlegg på «Jærbørsen» for Stavanger Næringsforening, sier Heidi.

På Jærbørsen møttes kommunene, utbyggerne og entreprenørene en onsdagskveld i september. Ann Helen fikk 15 minutter til å fortelle litt om selve prosessen til de over 100 oppmøtte.

– Det var stort engasjement og mange som hadde spørsmål om BVP. Det er åpenbart at nye innkjøpsmetoder engasjerer, for her gjelder det å ikke sitte langt bak i bussen. De ellers litt tause jærbuene stilte gode spørsmål, og Ann Helen besvarte så godt hun kunne. Men spørsmålet som fikk oss til å trekke litt på smilebåndet var følgende; «DeU! Me kan vel bare leigja deg, du he jo sånn sertifikat å greie». Og klart det, bare ta kontakt. Det er jo nettopp «sånne greie» vår virksomhet lever av, avslutter Heidi.