Multiconsult sentral i Årets bygg og Årets anlegg 2011

Multiconsult har vært involvert i samtlige bygg som er nominert til Årets Bygg 2011 og to av tre anlegg som er nominert til årets anlegg.

15. mars 2012

Vinneren blir offentliggjort 21. mars i forbindelse med ByggeGallaen på Byggedagene 2011.

Prosjektene som er nominert for Årets bygg 2011 er:

  • NVE-Bygget, Oslo
  • Aibelbygget, Asker
  • Oseana Kulturhus, Os kommune

Prosjektene som er nominert for Årets anlegg 2011 er:

  • Dobbeltsporet Lysaker – Sandvika inkl. Bærumstunnelen
  • Rv 7 Ramsund –Kjeldsbergsvingene
  • E6 Dal – Minnesund (Eneste av de nominerte anleggene Multiconsult ikke har vært involvert i)

Som et ledende, landsdekkene, selskap innen rådgivning og prosjektering, legger Multiconsult vekt på verdiskapning gjennom bredde og kompetanse.

– Vårt mål er å være med der det skjer viktige ting innen bygge- og anleggssektoren. Multiconsult er derfor stolt og glad over å ha fått være med i utviklingen og byggingen av samtlige tre bygg og to av tre anlegg som nå er nominert til årets pris, sier forretningsområdeleder for Samferdsel og infrastruktur, Bent Stensaker og Erlend Bere, leder for forretningsområdet Bygg og eiendom.