Multiconsult selger seg ut av Norplan

Multiconsult og Asplan Viak har kommet til enighet om at Aslpan Viak overtar alle aksjene i Norplan AS, med virkning fra og med 1. januar 2017.

5. januar 2017

Norplan AS ble etablert i 1971 som et partnerskap for gjennomføring av internasjonale oppgaver. Det har fungert som en internasjonal merkevare for Norges ledende planleggere, arkitekter og ingeniører.

I perioden fra 2003 til 2015 fremmet Multiconsult alle internasjonal tjenester innen fornybar energi under paraplyen Norplan AS, mens all annen internasjonal virksomhet ble frontet gjennom merkenavnet Multiconsult. Dette har medført til en forvirring om hvem Multiconsult er og hva selskapet står for internasjonalt. For å styrke Multiconsults internasjonale merkenavn ble det i 2015 besluttet at alle internasjonale tjenester skulle fremmes ved bruk av Multiconsult.

Multiconsult har en betydelig vekst i internasjonal virksomhet og har de siste årene etablert flere internasjonale datterselskap. Siden 2015 er all internasjonal virksomhet blitt fremmet under Multiconsult som merkenavn. Vi opplever at Multiconsult nå er et godt etablert internasjonalt merkenavn og ønsker å rendyrke dette i realiseringen av vår videre internasjonale vekst, sier Christian Nørgaard Madsen, konsernsjef i Multiconsult.

For at både Multiconsult og Asplan Viak skal kunne betjene alle kunder med en helhetlig og enhetlig profil internasjonalt vurderer selskapene at det er riktig at eierskapet til Norplan overføres til kun ett selskap.

Løpende kontrakter tegnet i «Norplan on behalf of Multiconsult» løper til de avsluttes. Dette er også i henhold til avtalen med Asplan Viak.

Vårt deleide datterselskap Norplan Tanzania vil inntil videre videreføres med samme navn.