Multiconsult satser i Singapore

Etthundreogtredve meter under Banyan Basin i Singapore, ligger Jurong Rock Caverns, sørøst-Asias aller første undergrunnslager for petrokjemiske produkter. Fjellkavernene er nå under utbygging og skal etter planen stå ferdig i 2014. Multiconsult har vært sentral i utviklingen og gjennomføringen av den første av to planlagte faser av dette milliardprosjektet, og dermed fått et solid fotfeste i Singapore.

3. januar 2012

I 2005 inngikk Multiconsult et samarbeid med SINTEF og Tritech, et Singapore-basert engineering selskap, og dannet konsortiet STM (SINTEF-TriTech-Multiconsult). Konsortiet signerte i 2006 en kontrakt med den største eiendomsutvikleren i Singapore, statseide JTC – Jurong Town Corporation, for utbyggingen av fase 1 av Jurong Rock Caverns. STM har utført teknisk rådgivning og verifikasjon av tidligfase design og har også ansvaret for prosjektledelsen av hele prosjektet.

Utfordringer og resultater

– STM har opparbeidet seg et navn både i Singapore og i resten av sørøst-Asia gjennom dette prosjektet. Multiconsults lange erfaring med ulike fjellanlegg og -tunneller i Norge har vært viktig for å kunne løse de tekniske utfordringene. Vi har også introdusert prosjektledelsesprinsipper fra den norske offshorebransjen i dette multinasjonale, multikulturelle prosjektet, og har hatt mange utfordringer i den forbindelse, sier Petter Plassbak som er prosjektleder for hele utbyggingen.

Petter er ansatt i Multiconsult Kristiansand, men bor nå i Singapore så lenge prosjektet pågår.

– Med aktører fra mange land på tre forskjellige kontinenter, oppstår det naturlig nok språklige og kulturelle utfordringer. Den sterke fokusen på risikostyring, HMS og fremsdriftsplanlegging og -styring har vært krevende, men også gitt resultater. Alle de involverte kontraktørene ble oppfordret til å bruke sine egne systemer, men samtidig implementere og følge opp i forhold til felles retningslinjer. Dette har fungert bra til tross for at mye har vært nytt for mange. Eksempelvis har vi en skadestatistikk som ligger langt under gjennomsnittet for byggeprosjekter i Singapore, sier Plassbak.

Det har vært enkelte utskiftninger i STM’s prosjektteam siden oppstarten. Teamet har hele tiden bestått av kun 7 personer, som har kommet fra Malaysia, Kina, Filipinene, Myanmar og Pakistan i tillegg til Singapore og Norge.

Først under bakken

Jurong Rock Caverns er de aller første fjellkavernene for lagring av olje i sørøst-Asia. Anlegget består av 9 fjellhaller som er 20 m brede, 27 m høye og 340 m lange, samt ca 8 km adkomst og operasjons tunneller. I ferdig tilstand skal kavernene fylles med rundt ni millioner fat råolje og andre petrokjemiske produkter.

På overflaten vil store tankskip legge til og en lang rekke rør vil ta imot olje fra skipene for å lagre den i kavernene. Enda et sett med rør vil frakte oljen opp fra kavernene og inn i ventende skip for transport til kunder verden over. Et tredje sett med rør vil frakte råolje til petrokjemiske fabrikker i nærområdene. Anlegget vil kunne importere og/eller eksportere fra 3 fjellhaller samtidig.

For å sikre oksygentilførsel i byggeperioden, pumpes luft ned gjennom de 45 etasjer høye adgangsjaktene, og luftkvaliteten overvåkes kontinuerlig
Prosjektet får mye pubilisitet i Singapore. Singapores president har besøkt anlegget, statsministeren nevnte anlegget i sin årlige tv-sendte tale til befolkningen på nasjonaldagen og en TV-reportasje om prosjektet har blitt vist på CNN i beste sendetid.

 

Plassmangel gir muligheter

Singapore er et område i stor utvikling. Samtidig er nesten hver eneste kvadratmeter av landet bygget ut. Det gir et stort behov for å bygge under bakken, noe som igjen gir mange muligheter for STM-konsortiet. Med sine tre deltagere har konsortiet samlet sett en unik erfaring og kompetanse på fjellanlegg og -tunneller under bakken.

– STM har gjennomført et separat oppdrag for JTC, konseptstudier for ulike anlegg under bakken. Flere av disse konseptene er fortsatt under vurdering, men det er allerede besluttet at noen av dem vil bli realisert, sier Plassbak.

Multiconsult med egen Singapore-strategi

Multiconsult og partnerne i STM er i disse dager i ferd med å oppdatere sin Singspore-strategi.

– Jurong Rock Caverns prosjektet har gitt STM et solid fotfeste i Singapore. Prosjektet er et viktig springbrett for nye prosjekter i regionen, sier Ivar Eng, Multiconsults FO-leder for Olje/gass og styreleder i STM. Vår samlede tekniske kompetanse i konsortiet, Multiconsults erfaring med gjennomføring av de store komplekse olje/gass prosjektene i Norge, samt et nært og sterkt samarbeid med en lokal engineering partner i Singapore, gjør STM til en meget attraktiv aktør i regionen.

– Dette gir mange nye muligheter som innebærer at vi må oppdatere og omforene strategien for STMs videre satsing, sier Eng. Dette kan etterhvert også innebære opprettelsen av et Multiconsult-kontor i Singapore. Jurong Rock Caverns prosjektet er nemlig bare begynnelsen på Multiconsult og STM’s satsing i Singapore, sier Ivar Eng.