Multiconsult satser på Virtual Design and Construction

I lys av utviklingen innen byggenæringen er det svært viktig at Multiconsult opparbeider seg mer kompetanse innen Virtual Design and Construction (VDC). Allerede har to av selskapets ansatte startet opp sertifiseringsprosessen.

6. mai 2015

Virtual Design and Construction (VDC) en et verktøy som effektiviserer måten vi arbeider på i byggeprosjekter. VDC omfatter både BIM modellering, prosess modellering og ICE (Integrated Concurrent Engineering).  Gjennom VDC fokuseres det på å bruke 3D modeller for å lette kommunikasjonen mellom alle involverte parter. I tillegg gir metoden et tydelig og felles bilde av byggeprosessen og det ferdige produktet.

Økende krav til kompetanse

Kompetanse innen Virtual Design and Construction (VDC) er svært verdifullt for Multiconsult. I det siste har det vært et økende fokus på VDC og det oppleves at flere og flere byggherrer krever at nøkkelpersoner i prosjekter innehar kompetanse på VDC.

Metode og verktøy i Multiconsult er derfor svært positive til at Stavanger har tatt initiativ til å sende ansatte på kurs for å opparbeide seg kompetanse på området. Samt at de har startet prosessen med å sertifisere to ansatte.

– VDC er en av «tre bokstavsforkortelsene» som virkelig gir mening. Det setter mennesker, prosesser og nye verktøy sammen i en logisk rekkefølge og sammenheng. Entreprenørene har lenge opparbeidet seg kunnskap på dette, og vi ser nå at flere av våre kunder etterspør, forventer og etter hvert krever kompetanse på dette. Vi i Metode og Verktøy gleder oss til å høre hvilke erfaringer de har tatt med seg fra kurset og hvordan vi på best mulig måte kan spre dette i organisasjonen, sier leder for metode og verktøy Cathrine Mørch.

 

VDC-sertifisering 400

Aina Sunde Dahl og Bjørg Egeland

Mot sertifisering

I uken før påske deltok Bjørg Egeland og Aina Sunde Dahl fra Stavanger på VDC-kurs med forelesere fra Stanford University, USA med VDC spesialisten Martin Fisher i front.

– Vi har lært det grunnleggende for å kunne starte med VDC.  I løpet av det neste året skal vi levere 6 rapporter hver som viser hvordan vi jobber med VDC og hva vi oppnår. Alle disse rapportene må være godkjente, i tillegg til deltakelse på en to dagers samling om et år, før vi kan bli sertifiserte, sier Aina Sunde Dahl.

Effektiviserer arbeidsprosesser

– Målet med VDC er å effektivisere arbeidsprosesser. Hvor mange ganger har vi ikke opplevd at vi venter på svar og avgjørelser? Eller at ikke alle har oppfattet hva de må levere og til hvilket tidspunkt? At ikke alle er forberedt til møtene VDC bidrar til at vi unngår disse kjente utfordringene gjennom effektiv planlegging og tydelig ansvarsfordeling, sier Bjørg Egeland.

For at flest mulig ansatte skal få et innblikk i måten man jobber med VDC vil erfaringer forløpende bli presentert på MIA. Det vurderes også å gjennomføre faglunsj/lyncmøter.