1/6

Pål Anders Thomas og Anne Mette Bjerknes leder arbeidet for Multiconsult på Vikingtidsmuseet | Foto: Marte Nordahl

2/6

Det nye Vikingtidsmuseet på Bygdøy i Oslo | Illustrasjon: AART architects

3/6

Det planlagte museet | Illustrasjon: AART architects

4/6

Inngang til museet | Illustrasjon: AART architects

5/6

Støping av bunnplaten i høst | Foto: Statsbygg

6/6

Pål Anders Thomas og Anne Mette Bjerknes på byggeplassen | Foto: Marte Nordahl

Multiconsult prosjekterer neste fase på Vikingtidsmuseet

Multiconsult og samarbeidspartnerne Norges Geotekniske Institutt og Brekke & Strand Akustikk har signert avtale med AF Gruppen, og deres underentreprenør GK om prosjekteringsarbeider på Vikingtidsmuseet i Oslo. Statsbygg er byggherre.

13. desember 2023
Cecilie Remøy Govi

– Det nye Vikingtidsmuseet er et spektakulært bygg med lite standardløsninger, så fagene har utviklet nye løsninger og arbeidsprosesser. Vikingtidssamlingens sårbarhet og tåleevne er et viktig premiss for videreutvikling av museumsanlegget. Store deler av samlingene er svært skjøre, og setter dermed ekstreme krav til sikring og arbeid med å forebygge skader som følge av støt, vibrasjoner, støv, fukt og andre uønskede hendelser. Det har vært særskilt fokus på vibrasjoner i forbindelse med anleggsarbeidene forteller oppdragsansvarlig Anne Mette Bjerknes i Multiconsult.

Allerede i 2016 startet Multiconsult arbeidet på det nye museet, sammen med AART architects på oppdrag fra Statsbygg, og har etter det vært involvert i forprosjektet. Gjennom første fase av prosjektet har alle kontraktsparter optimalisert kvalitetene og prosjektgjennomføringen, og har nå blitt enige om den faktiske byggingen av museet. Multiconsult ble tiltransportert til AF i juni 2021.

Omfattende arbeider

Grunnarbeidene startet i mars i år, og mesteparten av selve byggefasen vil finne sted i løpet av 2024 til 2026.

AFs kontrakt med Statsbygg (for fase én og to) er til sammen verd 1,47 milliarder kroner og gjelder for et 9.300 kvadratmeter stort nybygg som skal ligge i direkte tilknytning til dagens vikingskipsmuseum. Foruten å huse vikingskipene og andre gjenstander, skal nybygget også inneholde en restaurant, laboratorier med tilgang for publikum og et forskningssenter.

Multiconsult er rådgiver for GK på tekniske fag (elektro og VVS) og rådgiver for AF på alle øvrige rådgiverfag: Geoteknikk og Bergteknikk, Konstruksjonsteknikk, Vann og avløp, Brannteknikk, Akustikk (ved underrådgiver Brekke & Strand Akustikk), Energi og Bygningsfysikk og Vei og trafikk.

Verdens fremste samling

Vikingtidsmuseet har verdens fremste samling av gjenstander fra vikingtiden, blant annet de best bevarte vikingskipene i verden. Det nye museet skal bli Norges nye verdensattraksjon og blir totalt drøyt 13.000 kvadratmeter, tre ganger så stort som det nåværende Vikingskipsmuseet.

Det skal inneholde publikumsrettet samling av gjenstander fra Vikingskipsmuseet og fra Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo, samt funksjoner for forskning og konservering.

Fakta

 • Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet
 • Byggherre; Statsbygg
 • Bruker: Universitetet i Oslo, Kulturhistorisk museum
 • Arkitekt: AART architects
 • Rådgivere Multiconsult, Brekke & Strand, og Norges
  Geotekniske Institutt
 • Totalentreprenør: AF Gruppen
 • Brutto bygningsareal: 13,000 kvadratmeter (4000 eksisterende
  museum og 9300 nybygg)
 • Byggestart: 2023
 • Kostnadsramme: 1.9 milliarder inkl. mva.

Les mer om prosjektet hos Statsbygg.