1/2

Illustrasjon av den nye fylkesveien | Multiconsult/Hæhre

2/2

Illustrasjon av den planlagte veien | Multiconsult/Hæhre

Multiconsult prosjekterer fylkesvei i Bamble

Multiconsult skal prosjektere veiprosjektet fv. 353 Rugtvedt – Surtebogen i Bamble kommune i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Arbeidet utføres for Hæhre Entreprenør som bygger veien i en totalentreprise for fylkeskommunen.

16. oktober 2023

Den nye veien vil fungere som hovedforbindelsen mellom Bamble og Skien på vestsiden av Frierfjorden, og spille en viktig rolle som transportåre for både nasjonal og regional industri. Fylkesveien skal erstatte en gammel og utrygg vei med et høyt antall ulykker. Gjennom bedret trafikkflyt og økt sikkerhet, har prosjektet også som mål å bidra betydelig til forbedring i lokalmiljøet.

Multiconsult skal stå for detaljprosjekteringen inkludert oppfølging i byggetid for en 3,9 kilometer lang vei med fem bruer, tre kulverter, tre veikryss og en støttemur, komplett med gang- og sykkelveier. I tillegg omfatter prosjektet nødvendige geotekniske tiltak og oppgraderinger av lokale og private veier. Spesielt er at en ny vannforsyningsledning for Bamble kommune også en del av prosjektet.

Sluttkunde for dette prosjektet er Vestfold og Telemark fylkeskommune, og Hæhre Entreprenør AS med partnere er valgt som foretrukket leverandør. Byggestart er planlagt i 2023, med forventet ferdigstillelse i 2026. Den totale verdien av entreprisekontrakten, inkludert detaljprosjektering, utgjør nesten 400 mill kr eks mva. Karensperioden løper til 23. oktober.

Les mer: Bygg.no – Lavest tilbud på halv milliard