Fornebubanen - Skøyen stasjonsområde | Illustrasjon: Fornebubanen

1/3

Skøyen stasjonsområde | Illustrasjon: Fornebubanen

Fornebubanen. - Signering rammeavtale . Illustrasjon: Fornebubanen

2/3

Signering av rammeavtale. Fv. Divisjonsdirektør Samferdsel i Cowi, Lars Erik Hauer, konsernsjef Christian Nørgaard Madsen, direktør i Fornebubanen Irene S. Måsøval, byråd Lan Marie Nguyen Berg og fylkesordfører Anette Solli i Akershus fylkeskommune. Foto: Fornebubanen

Fornebubanen. Vekkerø stasjonsområde. Illustrasjon: Fornebubanen

3/3

Vekerø stasjonsområde | Illustrasjon: Fornebubanen

Multiconsult prosjekterer Fornebubanen

Multiconsult og Cowi har inngått en Joint Venture-avtale for prosjektering av Fornebubanen. Fornebubanen er et av Norges største og mest utfordrende samferdselsprosjektene i nyere tid, og vil ha stor betydning for den videre utviklingen av hovedstaden. Partene signerte kontrakten 12. september 2017.

13. september 2017

Avtalen er en rammeavtale på tre år, med mulighet for forlengelse på til sammen ti år. Rammeavtalen er verdt flere hundre millioner kroner.

-Vi er utrolige glade for å vinne dette oppdraget. Dette er et prosjekt med høy faglig prestisje og med stor betydning for den videre utviklingen av hovedstaden. Byutvikling og urbanisme står høyt på vår strategiske agenda. Fornebubanen vil derfor være et prosjekt som blir høyt prioritert av Multiconsult-gruppen, inklusive LINK arkitektur, i årene som kommer. Nå bare gleder vi oss til å ta fatt på oppgaven, sier konsernsjef Christian Nørgaard Madsen i Multiconsult.

Fornebubanen er et felles utbyggingsprosjekt mellom Akershus Fylkeskommune og Oslo kommune. Det skal bygges en helt ny T-banelinje fra Fornebu til Oslo, som skal kobles på ved Majorstuen stasjon. Den nye traséen blir over åtte kilometer lang – og vil være avgjørende for å kunne håndtere den fremtidige befolkningsveksten i regionen. På Fornebu planlegges det for flere tusen nye boliger – og nye arbeidsplasser.

I tillegg til å prosjektere ny t-banestrekning  fra Fornebu til Oslo med tilhørende infrastruktur, inkluderer også kontrakten stasjonsområder og påkobling til eksisterende t-banenett ved Majorstuen stasjon.

Multiconsult og Cowi har inngående kunnskap og erfaring med byutvikling, infrastruktur, undergrunnsprosjekter og samferdselsprosjekter. Dette gjelder både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

– Vi har fagkompetansen og erfaringen – og ikke minst gode erfaringer fra samarbeidet i InterCity-prosjektet på Østfoldbanen. Jeg mener derfor at vi sammen står svært godt rustet til å løse den oppgaven Fornebubanen nå har satt oss til å realisere, sier Madsen.

 

Om Fornebubanen

  • Fornebubanen er den største T-baneutbyggingen i nyere tid i Oslo og Akershus.
  • Banen blir totalt 8,2 km lang fra Fornebu senter til Majorstuen. Ca. 5,6 km av strekningen er i Oslo.
  • Det skal bygges seks nye stasjoner: I Oslo er det planlagt nye stasjoner på Vækerø og Skøyen. I Bærum er det planlagt nye stasjoner på Koksaområdet, mellom Snarøyveien og Rolfsbukta, en stasjon ved Telenors hovedkontor, med utganger på begge sider av Snarøyveien og en stasjon med tilknytning mot Telenor Arena og adkomster fra begge sider av Oksenøyveien. I tillegg er kommer det en stasjon på Lysaker.
  • Reisetiden blir ca. 12 minutter fra Fornebu til Majorstuen.
  • Banen vil ligge i tunnel under bakken.