Multiconsult presenterte ny forskning på konferanse i Tokyo

Statens vegvesens storsatsning på FoU søker å utvkle ny teknologi til å realisere prosjektet Ferjefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim. Reignard Tan fra Multiconsult presenterte innledende resultater fra sin doktorgrad tilknyttet forskningsprosjektet under fib PhD Symposium i Tokyo.

14. desember 2016

Stortinget har gjennom Nasjonal transportplan for 2014-2023 ambisjoner om å realisere en ferjefri E39 innen 20 år. Investeringskostnadene er beregnet til 340 milliarder kroner og ventes å redusere reisetiden mellom Kristiansand og Trondheim fra 21 timer til 11 timer. Det er etablert et omfattende forskningsprosjekt, hvor det per dags dato er 31 PhD og post doc-stillinger på NTNU, Chalmers og DTU som er finansiert av Statens vegvesen.

En av hovedutfordringene med realisering av ferjefri E39 ligger i å utvikle ny teknologi for å kunne krysse de brede og dype fjordene på Vestlandet. Et av hovedmotivasjonene for mitt PhD-prosjekt er å sikre at betongkonstruksjoner langs E39 dimensjoneres for den tiltenkte levetiden, sier Reignard.

Evaluering av dagens beregningsmetoder

Reignard holdt et innlegg med tittelen «Evaluation and improvement of available calculation methods for large scale concrete structures in SLS» på fib PhD symposium i Tokyo. Konferansen er spesielt rettet for PhD-kandidater, hvor det blant annet kreves en artikkel som sendes inn til fagfellevurdering og må være antatt før innlegget kan holdes. Konferansen ble holdt i regi av den internasjonale betongforeningen fib (fédération internationale du béton), som blant annet står bak utgivelsen av fib Model Code som videre dannet grunnlaget for Eurocode 2.

– Selve innlegget tok for seg at beregningsmetoder med hensyn til rissvidder i henhold til dagens regelverk, i mange henseender kan fremstå inkonsistente og ufullstendige spesielt for store betongkonstruksjoner. Formålet med PhD-prosjektet blir dermed å evaluere dagens tilgjengelige beregningsmetoder av rissvidder, og hvis mulig foreslå en forbedret metode til dagens regelverk. fib PhD-symposiet var dermed en fin arena å presentere problemstillingen i prosjektet. Det var samtidig en god anledning til å knytte kontakter med ledende forskningsmiljøer innen betongkonstruksjoner internasjonalt.

Les artikkelen til Reignard Tan her.