Multiconsult planlegger Otta stasjon

Multiconsult har vunnet Jernbaneverkets oppdrag å lage hovedplan og detaljregulering for Otta stasjon.

28. april 2015

– Vi gleder oss til å gå løs på dette prosjektet, sier oppdragsleder Ane Tingstad Grav

Tiltaket skal bidra til å utvikle Dovrebanen til et konkurransedyktig og robust transportsystem som knytter sammen ulike regionsområder. Oppgaven omfatter omfattende geotekniske undersøkelser, oppgradering av plattformer til universell utforming. Det skal også lages planskilt kryssing mellom plattformer på Otta. Den planskilte kryssingen skal også vurderes forlenget på tvers av stasjonsområdet, samt planskilt over- eller undergang for trafikk i Storgata

Oppdraget skal sikre tilstrekkelig med korttidsparkering, langtidsparkering, sykkelparkering og kiss&ride, arealer for en eventuell utvidelse av drifts- og vedlikeholdsbase og avklare Jernbaneverkets fremtidige areal- og sporbehov på stasjonen.

(Foto: Cato Edvardsen)