1/2

Konsernsjef Grethe Bergly

Multiconsult partner i Oslo Business Forum 2020

Multiconsult går inn som partner i den årlige næringslivskonferansen Oslo Business Forum, som går av stabelen 24. september. Dette er årets viktigste møteplass for ledere og mellomledere i Norge.

17. september 2020

– For Multiconsult er det viktig å delta på arenaer hvor trender og fremtid i næringslivet diskuteres. Oslo Business Forum er kanskje den mest aktuelle arenaen for akkurat dette. Som partner skal Multiconsult være en relevant bidragsyter, hvor får vi anledning til å både få og dele innsikt med andre deler av næringslivet, sier Grethe Bergly, konserndirektør i Multiconsult.

Siden oppstarten i 2016 har konferansen tiltrukket seg noen av verdens fremste tankeledere som Barack Obama, Randi Zuckerberg, David Cameron og Gary Vaynerchuk. Det blir over 3000 deltakere på konferansen, med forretningsledere som den primære målgruppen. Oslo Business Forum har til hensikt å hjelpe bedriftsledere til å ta bedre beslutninger og til å navigere i utviklingen som skjer.

Grethe Bergly med i høyaktuell paneldebatt

Bergly skal delta i en av konferansens paneldebatter, med temaet: “Is leadership the new management?”.

– Det er spennende å kunne bidra til å inspirere og dele kunnskap, innenfor et tema som er ekstra aktuelt som følge av Covid-19 situasjonen. Vi har vært klar over at store endringsdrivere som globalisering, digitalisering og bærekraft ville endre hvordan næringslivet opererer. Med koronasituasjonen har endringene blitt fremskyndet. Det har påvirket hvordan vi leder, tenker og kommuniserer.

Temaet «Is leadership the new management” skal Grethe diskutere sammen med Wasim Rashid (CEO, Orbit) og Clare Rodgers (CEO, IKEA).

-Jeg synes det er interessant å komme inn på tillitsbasert tilnærming til ledelse og drift. Hvilke verdier ønsker vi å ta vare på? Hvordan skape og beholde en nærhet til våre medarbeidere? Mange av våre ledere har måtte tilnærme seg lederjobben på en ny måte. Jeg har erfart hvordan behovet for hyppig kommunikasjon og tydelig budskap har blitt forsterket, samtidig som prinsippene for god ledelse står seg også i krisetider. Nå ser jeg frem til å høre om andres erfaringer på dette området, sier Bergly.

Den nye normalen

Temaet for årets konferanse er «The New Normal», og konferansen vil i likhet med mange arrangement siste halvår være nettbasert. Noen av temaene som diskuteres ila dagen er:

• Hva er de store endringene etter COVID-19?
• Hvilke kvaliteter trenger man som leder, for å guide selskapet sitt suksessfullt ut av krisen?
• Hvordan fokusere på langsiktige mål, mens man håndterer kortsiktige utfordringer?

– Konferansen har tenkt nytt rundt nettverksbygging i år. Det blir spennende å se hvordan dette foregår, i tråd med hvordan den nye normalen ellers også gir helt nye utfordringer og muligheter vi som ledere må navigere i.