Trasè for ny E6 Ranheim - Værnes, Trøndelag

E6 Ranheim - Værnes i Trøndelag

Multiconsult på vinnerlaget for E6 Ranheim – Værnes

Nye Veier AS har besluttet at spanske Acciona Construcción S.A. skal videre til konkretiseringsfasen for E6-utbyggingen mellom Ranheim og Værnes i Trøndelag. Multiconsult vil levere samtlige ingeniørtjenester i prosjektet.

13. juli 2018
Gaute Christensen, kommunikasjonsleder

I tillegg til Acciona og Multiconsult, er også Leonhard Nilsen & Sønner AS og Acciona Mantenimiento de Infraestructuras S.A del av vinnerlaget.

– Vi er stolte av å nå toppen i en hard konkurranse hvor kompetanse og ytelse er sterkt vektlagt. Prosjekter av denne typen og størrelse er av stor betydning for Multiconsult, og vi gleder oss til å komme i gang og jobbe tett sammen med Acciona og Nye Veier for å optimalisere og gjennomføre dette prosjektet i årene som kommer, sier Christian Nørgaard Madsen, konsernsjef i Multiconsult.

E6 Ranheim–Værnes skal bygges ut som trafikksikker firefelts motorvei, inkludert en ny tunnel og nye løp i de tre eksisterende tunnelene. Strekningen planlegges for 110 km/t som tillatt hastighet. Kontrakten er en totalentreprise og vil ha en verdi på ca. fire milliarder kroner. Multiconsults kontraktsverdi vil være betydelig, men er fortsatt under forhandling.

– Prosjektet har ambisiøse mål og vi gleder oss til å jobbe sammen med Nye Veier og Acciona for å nå disse. Vi ser frem til å fortsette arbeidet med et så spennende prosjekt som også vil bidra til nødvendig endringer av arbeidsform i bransjen, sier Herman Smith, oppdragsansvarlig i Multiconsult.

Utbyggingskontrakten signeres i slutten av september i år. Byggestart er planlagt medio 2019 etter et år med omregulering og integrert samhandling. Hele strekningen ventes ferdig bygd i 2024.

Valget av foretrukket entreprenør er gjenstand for stillstandsperiode, som utløper 9. august 2018.

Strenge krav

Nye Veier AS stiller strenge krav til entreprenøren når det gjelder kompetanse, HMS og samfunnsansvar. Prosjektet har disse overordnede målene:

  • Realisere målet om en skadefri bygge- og anleggsplass, samt et helsefremmende og rettferdig arbeidsliv
  • Minimere bygge- og levetidskostnadene gjennom samhandling og digitalisering
  • Minimere ulemper for alle trafikantgrupper i anleggs- og driftsperioden
  • Minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø
  • Minimere midlertidig og permanent jordbruksbeslag

Les mer på www.nyeveier.no

Kilde: nyeveier.no