Konsernsjef i Multiconsult, Grethe Bergly, legger fram et solid resultat for tredje kvartal 2021. | Foto Sverre Christian Jarild

Multiconsult på stø kurs

Multiconsult leverer et solid driftsresultat på 259,1 millioner for de første ni månedene av 2021, tilsvarende en EBIT-margin på 9,5 prosent. I tredje kvartal viser selskapet til et resultat på 46 millioner kroner, tilsvarende en EBIT-margin på 6,0 prosent.

3. november 2021

Overgangen fra en pandemipreget arbeidssituasjon til en mer normal hverdag har bidratt til en noe treg oppstart etter sommeren. Dette er noe som reflekteres i markedet generelt og som har bidratt til å farge tredje kvartal 2021.

– Vi ser et solid resultat fra de første ni månedene i 2021 og det er takket være våre dyktige medarbeidere og ledere. Tredje kvartal startet noe tregt etter sommeren, men aktiviteten tok seg opp gjennom kvartalet, sier konsernsjef Grethe Bergly.

Økt omsetning og solid ordrereserve

Netto driftsinntekter for tredje kvartal 2021 var på 769,6 millioner kroner, en økning på 2,8 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i 2020. Økningen kommer fra kjøpet av Erichsen & Horgen og Malnes og Endresen som er med i tallene fra september.

Multiconsult fortsetter å ha god ordreinngang. Ordrereserven de første ni månedene i år er på 3,2 milliarder kroner og er på samme nivå som i 2020. Ordreinngangen i tredje kvartal var på 749 millioner kroner og er negativt påvirket med 135 millioner kroner grunnet Nye Veiers kansellering av E6 Moelv – Roterud og ny Mjøsbru. Korrigert for dette bortfallet er ordreinngangen om lag på samme nivå som tredje kvartal 2020.

Det gode salget bidrar til at ordrereserven fortsatt er solid for selskapet. Ved utgangen av kvartalet var ordrereserven på 3,34 milliarder kroner, vel 300 millioner kroner høyere enn ved utgangen av tredje kvartal i fjor.

– De samlede markedsutsiktene for Multiconsults tjenester er generelt gode eller stabile på tvers av alle våre forretningsområder. Mulighetene vi ser i pipelinen er også på et godt nivå. Vi er på stø kurs og skal fortsette å fokusere på god lønnsomhet gjennom vår kjernevirksomhet, salg og prosjektgjennomføring, sier Grethe Bergly.

Se rapport og presentasjon for Q3 2021

CFO Hans Jørgen Wibstad og konsernsjef Grethe Bergly presenterer resultat og planer videre.