Sakhalin 2 Olje og gass offshore

Ny forskning innen kyst, marin og arktisk presentert på POAC

Multiconsult er ett av få prosjekteringsfirma i verden som klarer å omgjøre FoU-resultater innen arktisk teknologi til anvendelse i prosjekteringsoppdrag. Det er stor interesse for arbeidet til selskapet, som stilte med hele fire foredrag på den internasjonale POAC-konferansen.

17. juni 2015

Multiconsult har over flere år opparbeidet en solid internasjonalt anerkjent kompetanse på kaldt klima og arktisk teknologi. Selskapet deltar på POAC i Trondheim 14.-18-juni. POAC er et akronym for “International Conference on Port and Ocean Engineering under Arctic Conditions”. Konferansen har søkelys på spesielle områder som relaterer seg til kyst- og offshore prosjektering i isbelagte farvann.

Knytter kontakter og deler kompetanse

Multiconsult er en av sponsorene for konferansen, og deltar med informasjonsstand og presentasjon av fire foredrag, skrevet sammen med nære samarbeidspartnere.

– Multiconsult har gjennom flere år valgt å delta aktivt i prestisjetunge fagkonferanser innen kaldt klima og arktisk teknologi. Det gir oss en unik mulighet til å følge med på hva som skjer innen fagfeltet, i tillegg til å knytte viktige kontakter med kunder og forskningsinstitusjoner. Deltagelsen gir selvfølgelig også en gylden mulighet til å vise Multiconsults kompetanse, sier Basile Bonnemaire, avdelingsleder for Industri, Olje og Gass, Marin Teknologi ved Multiconsults kontor i Tromsø.

Anvender FoU-resultater inn i prosjekteringsoppdrag

Multiconsult har gjennom flere år bygget opp en internasjonalt anerkjent kompetanse på kaldt klima og arktisk teknologi ut fra sitt kontor i Tromsø. Kompetansen er bygget opp gjennom aktiv deltagelse i FoU-prosjekter og gjennomføring av utfordrende oppdrag innen olje & gass og havbruk.

– Oppdragene for olje og gass omfatter både landanlegg og installasjoner offshore. Multiconsult har utviklet seg til ett av de få prosjekteringsfirma i verden som klarer å omgjøre resultatene fra FoU innen arktisk teknologi for anvendelse i sine prosjekteringsoppdrag. For å kunne ligge helt i front innen denne teknologien er det viktig for Multiconsult å delta på prestisjetunge konferanser som POAC, sier Bonnemaire.

Multiconsult deltar med fire foredrag i POAC:

Direct Observations of Arctic Sea Ice Thickness Variability on Seasonal to Decadal Time Scales
Edmond Hansen (Multiconsult), Sebastian Gerland og Gunnar Spreen (Norwegian Polar Institute)
Full Scale Actions from first Year Ridge Interactions with Fixed Structures
Åse Ervik (Multiconsult, NTNU):
SIBIS: A Numerical Environment for Simulating Offshore Operations in Discontinuous Ice
Ivan Metrikin, Arne Gürtner (Statoil), Basile Bonnemaire, Xiang Tan, Arnt Fredriksen, Dmitry Sapelnikov (Multiconsult)
Confined Compression Tests of Saline and Fresh Freeze-Bond
Ida Mari Bueide og Knut Vilhelm Høyland (Multiconsult), Sustainable Arctic and Marine and Coastal Technology (SAMCoT), Center for Research-based Innovation (CRI), NTNU, The University Center on Svalbard (UNIS)

Foredragene finnes her.

– Som vanlig er vi veldig fornøyd med responsen vi får på presentasjonene våre og kontaktene vi får, melder Bonnemaire fra POAC-konferansen i Trondheim.

Multiconsult på ATC i København

Tidligere i år deltok Multiconsult i en annen prestisjetung konferanse – Arctic Technology Conference (ATC), Denne konferansen ble i år arrangert København 23 – 25. mars. Her deltok Multiconsult også med en informasjonsstand og presentasjon av to foredrag som var skrevet i sammen med nære samarbeidspartnere.

De to foredragene som ble presentert på ATC var:

Post-simulations of Ice Basin Tests of a Moored Structure in Broken Ice – Challenges and Solutions
Basile Bonnemaire, Xiang Tan, Nicolas Serré, Arnt Fredriksen, Multiconsult AS; Ivan Metrikin and Arne Gürtner, Statoil ASA
The Seasonal Cycle of Sea Ice Thickness on the North East Greenland Shelf
E. Hansen, Multiconsult/Norwegian Polar Institute; S. Gerland, G. Spreen, Norwegian Polar Institute; and K. Høyland, Norwegian University of Science and Technology (NTNU)

foredragene finnes her.