Multiconsult på POAC-konferansen

Årets POAC-konferanse ble gjennomført i Helsinki i juni. Multiconsult var til stede med tre publikasjoner under årets POAC-konferanse.

21. juni 2013

POAC er en forkortelse for «Port and Ocean Engineering under Artic Conditions”.

POAC-konferansene er en av de mest anerkjente internasjonale vitenskapelige konferansene innen arktisk teknologi. Konferansen arrangeres annet hvert år og årets konferanse var den 22. i rekken. Den avholdes på ulike steder rundt i verden, denne gangen i Helsinki, Finland.

Konferansen har en god balanse på forskning og ingeniøranvendelser og er en av konferansene som Multiconsult prioriterer for presentasjon og publisering av vår FOU-aktivitet på Arktisk teknologi.

Konferansen i Helsinki samlet over 150 deltagere fra hele verden, hvor vi møter både forskere og de viktigste kundene våre.

Hovedsakelig var Multiconsults presentasjoner relatert til RITAS-prosjektet som vi gjennomførte ved ismodelltanken ved HSVA (Hamburg) i mars 2012. Dette er en del av det internasjonale SFI SAMCoT-prosjektet, og dette var Multiconsults «in-kind» bidrag. Multiconsult var også co-author på flere publikasjoner gjennom selskapets samarbeid i SAMCoT. At en av disse fikk best student paper award understrekker kvaliteten av forskningen.

– At Multiconsult var førsteforfatter og presenterte tre publikasjoner i en slik internasjonalt anerkjent konferanse betyr at Multiconsult kan fremvise kompetanse i verdensklasse. Ved at også flere av våre kunder trekker frem prosjekter vi har gjennomført, er vi fornøyde med og gjør at vi hadde stor nytte av å være til stede. Multiconsult har en strategi på at vi skal være langt fremme innen arktisk teknologi, og deltagelsen underbygger dette forteller Basile Bonnemaire som er leder for Marin Teknologi i Multiconsult.

Basile er også representant i POAC’s «International Committee» (vitenskapelige komité).