Multiconsult på fib Symposium i København 2015

Morten Engen fra Marine konstruksjoner deltar på fib symposium for å presentere utvalgte resultater fra sitt pågående nærings-ph.d.-prosjekt.

23. april 2015

Fib Symposium som arrangeres i København 18.-20. mai samler forskere og interessenter innen betongkonstruksjon. Fib spiller en avgjørende rolle i å stimulere forskning og fremme bruk og utvikling av betong.

– Deltagelse på fib symposium er veldig nyttig, både fordi man får et godt innblikk i innovasjonen innen bransjen. Men også fordi arrangementet er en god arena for å dele og diskutere ideer og utvikling med eksperter fra hele verden, sier Morten Engen.

Numerisk modellering av store betongkonstruksjoner

Formålet med ph.d.-prosjektet er å undersøke hvordan ikke-lineære elementanalyser kan benyttes ved dimensjonering av store betongkonstruksjoner. Sentrale spørsmål er hvordan betong bør modelleres på materialnivå og hvordan den globale påliteligheten kan bestemmes. I den første delen av doktorgradsprosjektet er det blitt arbeidet med materialmodellering hvor resultater fra analyser med to forskjellige modeller er sammenlignet.

Lavest usikkerhet med ingeniørmessig tilnærming

Resultatene som vil bli presentert i København går inn i detaljene i et eksempel fra den første delen av prosjektet. Det vil bli vist til fordeler og ulemper ved de to nevnte materialmodellene. Det vil også argumenteres for hvorfor en ingeniørmessig tilnærming kan gi lavest usikkerhet ved estimering av bruddlasten med relativt store elementer. De samlede resultatene vil publiseres i fib Structural Concrete, presumtivt i september 2015.