Multiconsult på fib Symposium 2017

Morten Engen, Reignard Tan og Erlend Eithun Aasheim deltok på fib Symposium 11. – 14. juni 2017 i Maastricht, Nederland. Alle hadde presentasjoner av publiserte artikler som de hadde forberedt i forbindelse med konferansen.

20. juni 2017

fib, som står for Fédération internationale du béton / International Federation for Structural Concrete, har medlemmer fra 43 ulike nasjoner. Organisasjonen arbeider for å fremme tekniske, økonomiske, estetiske og miljømessige sider ved bruk av betong på verdensbasis. Årets Symposium hadde parolen High tech concrete: Where technology and engineering meet!”.

Storskala ikke-lineære elementanalyser

Morten presenterte artikkelen “Reliability Assessments of Large Reinforced Concrete Structures Using Non-linear Finite Element Analyses: Challenges and Solutions” der hovedfokuset var vurdering av mulige løsningsstrategier og modellusikkerhet for storskala ikke-lineære elementanalyser. Morten nærmer seg avslutningen av sitt doktorgradsarbeid og sitter igjen med følgende tanker etter konferansen.

–  Vi hadde noen interessante dager i Maastricht med gode diskusjoner med nye og gamle bekjente. Et av høydepunktene for min del var å være med på oppstarten av en arbeidsgruppe i fib som skal arbeide med ikke-lineære elementanalyser. I denne gruppen skal vi jobbe med hvordan dette temaet skal behandles i neste versjon av referansestandarden fib Model Code.

Link til artikkel i høyremeny.

Rissviddekrav i henhold til Eurokode 2 og fib Model Code 2010

Reignard presenterte artikkelen “Evaluation of Current Crack Width Calculation Methods According to Eurocode 2 and fib Model Code 2010”. Her blir det vurdert om gjeldende metoder for beregning av rissvidder iht. Eurokode 2 og fib Model Code 2010 kan anvendes for tykke bjelker, plater og skall. Forslag til forbedringer av metodikk blir gitt.

–  Det var en fin opplevelse i Maastricht. Det var et godt opplegg både faglig og sosialt, og det var hyggelig å treffe gamle bekjente fra tidligere konferanser samt knytte nye kontakter. For min del var høydepunktet det å holde et diskusjonsinnlegg vedrørende rissviddeberegninger for nyutgivelsen av fib Model Code 2020. Det ble viet en egen seanse litt utenom det vanlige for å kunne drøfte utviklingen av dagens rissviddeberegninger. Jeg følte meg dermed svært privilegert og beæret av å bli invitert til å holde en slik seanse, avslutter Reignard.

Link til artikkel i høyremeny.

Dam Sarvsfossen

Erlend jobbet med global elementanalyse og betongdesign av dam Sarvsfossen i oppdraget Skarg kraftverk, Brokke Nord og Sør, som Multiconsult hadde for noen år tilbake. Prosjektet hadde bidragsytere både fra avdeling Energi og Industri, olje og gass i Oslo. Viktige erfaringer og resultater fra dette arbeidet er oppsummert i artikkelen “Sarvsfossen dam“ som Erlend holdt et innlegg om under sesjonen «Project presentations».

Det var nyttig å få faglig påfyll gjennom en konferanse der fagfolk med spisskompetanse innenfor ulike deler av betongfaget var samlet. Flere utfordringer som den praktiserende konstruksjonsingeniør kjenner seg igjen i, både på analyse- og designsiden, ble belyst gjennom interessante foredrag. Det var spesielt interessant å få være med i et møte hvor deltagerne skal danne en arbeidsgruppe for arbeid med ikke-linære elementanalyser av betongkonstruksjoner.

Link til artikkel i høyremeny.

Mer informasjon om konferansen finnes her: http://fibsymposium2017.com/