Multiconsult - Toppillustrasjon - jernbane - 1390x576px

Multiconsult på ESREL 2015

Rune Winther, seniorrådgiver innenfor Systemsikkerhet og risikostyring i Multiconsult, skal publisere to artikler om sikkerhet og pålitelighet på konferansen ESREL 2015 i september.

17. juni 2015

ESREL er en årlig konferanse arrangert av ESRA (European Safety and Reliability Association) 7. – 10. september. Konferansen omhandler risiko, sikkerhet og pålitelighet. ESREL har flere hundre deltagere, mange parallelle sesjoner og deltagelse fra hele verden.

– Konferansen er den største møteplassen i Europa for de som arbeider med sikkerhet og pålitelighet. Deltagelse på ESREL er viktig, både for å følge med på den faglige utviklingen, diskutere fag på tvers av firmaer og bransjer, og for oppdatering med hensyn til aktuelle verktøy, sier Winther.

Sikkerhet og pålitelighet i jernbaneprosjekter

Artiklene Winther publiserer har begge sin opprinnelse i konkret arbeid med sikkerhet og pålitelighet i jernbaneprosjekter. Arbeidet med artiklene er del av den faglige utviklingen som gjøres innenfor systemsikkerhet i seksjon for HMS og risikostyring, avdeling Miljø og spesialrådgivning.

Felles for artiklene er at de tar utgangspunkt i reelle problemer og presenterer metoder som er anvendbare i praksis. Publisering og presentasjon av artiklene på ESREL viser at Multiconsult deltar aktivt i forbedring og effektivisering av systemsikkerhetsarbeidet.

Definere metodikk for gjenbruk av funn

Artikkelen «A Pragmatic Approach to the Reuse of Qualitative Risk and Reliability Analyses – Experiences from Analyses of Railway Traction Substations» fokuserer på hvordan analysearbeidet kan effektiviseres og forbedres gjennom systematisk gjenbruk.

– Både innenfor jernbane og andre bransjer vil det være store muligheter for gjenbruk av resultater fra analyser av sikkerhet og pålitelighet. For å få til dette, uten at det går ut over kvaliteten på analysene, er det helt nødvendig med en definert metodikk.

Identifisere risikoreduserende tiltak

Artikkelen «A Pragmatic Approach to the Elicitation of RAMS Requirements Based
on Experiences from Railway Infrastructure Projects» er skrevet i samarbeid med André Alexandersen Hauge og Christian Raspotnig ved Institutt for energiteknikk i Halden.

– Formålet med artikkelen er å bidra til forbedret identifisering av risikoreduserende tiltak. Det er viktig at disse beskrives på en presis, entydig og komplett måte som del av et prosjekteringsgrunnlag.

Artiklene vil både bli publisert som del av ESREL-konferansens «proceedings», og gjennom et foredrag i en av konferansens fagsesjoner.