Multiconsult på Cold Climate-konferansen

Nora Holand fra Multiconsult presenterte sin forskningsartikkel. Hun har undersøkt om ulike brukergrupper har behov for differensierte luftmengder.

21. mars 2018

I forrige uke ble den niende internasjonale Cold Climate konferansen avholdt i Kiruna. Over 200 deltagere fra blant annet Norge, Sverige, Finland, Danmark, Estland, Canada, Kina og Russland presenterte den nyeste forskningen innen bærekraftige nybygg og rehabiliteringsprosjekter. Bidragene på konferansen publiseres i Springer Proceedings in Energy og er på publikasjonsnivå 1.

Torsdag 15. Mars presenterte Nora Holand fra VVS-seksjonen i Oslo sin publikasjon, basert på hennes masteroppgave fra OsloMet i samarbeid med SINTEF Bygforsk og BEST-VENT prosjektet. Multiconsult er en av bidragsyterne til BEST-VENT, som skal bidra til mer kunnskap og anbefalinger om riktige luftmengder og venilasjonsstrategier for behovstyrte anlegg i skoler og kontorbygg.

– Det var veldig spennende å både få delta på konferansen og presentere artikkelen min. Forskningen som ligger bak normtallene som benyttes i TEK17 og NS 15251 er fra 1989, og siden da har mye skjedd med tanke på bruk av bygningsmaterialer. Når vi skal optimalisere luftmengdebehov og ventilasjonsstrategier er viktig at dimensjoneringskriteriene er tilpasset dagens materialer. Det blir spennende å se hva BEST-VENT prosjektet finner ut av videre, dette har selvsagt mye å si for opplevd inneklima og energiforbruk.

Alder kan ha en innvirkning på luftkvaliteten

Noras artikkel undersøkte om det er behov for differensierte luftmengder etter ulike brukergrupper. Den anbefalte ventilasjonsluftmengden per person og per kvadratmeter er bestemt som en konsekvens av luktstudier. I dag differensieres materialbelastningen etter emisjonsrate, mens personventilasjonen differensieres ikke etter ulike brukergrupper. Da går man imidlertid ut fra at barn, ungdom, voksne og eldre lukter likt. Ungdommer har økt hormon- og svetteproduksjon sammenliknet med elever i barneskolen, og hypotesen var at dette kan ha innvirkning på luftkvaliteten.

– Artikkelen stiller spørsmål ved grunnlaget for hvordan vi ventilerer. Grunnprinsippene vi baserer ventilasjonsluftmengdene på er ikke oppdaterte, men metoden min er heller ikke sterk nok til å kunne konkludere bastant at vi må gjøre endringer, sier Nora.

Det ble laget en video i forbindelse med forsøkene, den kan sees her.