Multiconsult på CIC2014 11.-13.juni

Multiconsult deltok på Concrete Innovation Conference (CIC2014) 11.-13. juni i Oslo.

20. juni 2014

Tema for konferansen var miljøvennlige betongkonstruksjoner, effektiv bygging, dimensjonering og ytelse av konstruksjoner og forlengelse av betongkonstruksjoners levetid, med spesielt fokus på innovasjon. Fra Multiconsult bidro Egil Møen og Stine Maria Frøiland Jensen, begge fra seksjon Marine Konstruksjoner i avdeling Industri, Olje og Gass, med hver sin artikkel.

– Målet for konferansen var å samle fagfolk fra hele bransjen, for å presentere nytenkende ideer og diskutere løsninger på noen av utfordringene som byggeindustrien står overfor i dag, sier Egil Møen fra Marine Konstruksjoner, Industri, Olje og Gass.

Knyttet nettverk på tvers av verdensdeler

Konferansen ble arrangert av Norsk Betongforening og Tekna med bidrag fra Sintef, COIN, Rilem og fib. Til sammen var det 185 deltagere fra 36 forskjellige land og 6 verdensdeler. Over tre dager ble det holdt ca. 130 presentasjoner knyttet til konferansens fire temaer. Utover det rent faglige var dette en fin arena for å knytte kontakter og presentere noe av Multiconsults kompetanse innen betongkonstruksjoner og materialteknologi.

Effektiv bygging ved hjelp av fiberarmering

Stine presenterte resultater fra sin masteroppgave med tittelen «Numerical Investigation of a Post-tensioned Flat Slab with Steel Fibre Reinforcement», knyttet til tema effektiv bygging ved hjelp av fiberarmering. Arbeidet innebar numerisk modellering og verifisering av et fullskala forsøk med et flatdekke i betong som kun var armert med spennkabler og stålfiber og som ble lastet til brudd.

– Det ble holdt en rekke innlegg om fiberbetong. Dette er et sentralt satsningsområde som det forskes mye på for tiden. Man ser spesielt på muligheter for bruk av fiber i bærende konstruksjonsdeler, som kan få stor betydning for utforming og oppføring av betongkonstruksjoner i tiden fremover, sier Frøiland Jensen.

Isabrasjon på marine betongkonstruksjoner

Egil presenterte resultater fra sitt doktorgradsarbeid innen isabrasjon på marine betongkonstruksjoner i arktiske strøk. Sammen med Kværner Concrete Solutions (KCS) har han sett på en metode for estimering av slitasjedybder for betong utsatt for isskuring. I tillegg har KCS utviklet en spesiell forskalingsløsning for den is-utsatte sonen på sine offshore betongkonstruksjoner som ble beskrevet i artikkelen.

– Løsningen sikrer en glatt betongoverflate samtidig som overdekningen økes lokalt for å tillate noe slitasje fra isen i løpet av levetiden til konstruksjonen, sier Møen.

Tittelen på artikkelen var «A New Design- and Construction Method for the Ice Abrasion Zone in Marine Concrete Structures». Betongkonstruksjoner for arktiske strøk er et sentralt tema, spesielt inn mot det russiske olje- og gassmarkedet, og griper direkte inn i Multiconsults strategi for nordområdene.

– Det å vise omverdenen noe av det vi har å by på for å løse de utfordringene man står overfor er sentralt for å posisjonere oss for det markedet som nå er ferd med å åpne seg i nord, avslutter Møen.