Multiconsult på Arctic Technology Conferance

Multiconsult var tilstede på Arctic Technology Conferance (ATC) i Houston. Basile Bonnemaire og Edmond Hansen fra marine teknologi holdt foredrag.

10. juni 2014

Med bakgrunn i Multiconsults høyt profilerte kompetanse innen arktisk teknologi ble ATC valgt som en viktig arena for å vise frem selskapets arktiske spisskompetanse i Multiconsult.

Solide foredrag om artisk teknologi

Multiconsults avdeling marine teknologi stilte med to foredragsholdere innen utvalgte temaer. Basile Bonnemaire holdt foredrag om islaster og tesing versus numerisk modellering. Edmond Hansen holdt foredrag om endring i istykkelse i Framstredet mellom Grønland og Svalbard, målt med sonar.

– Foredragene holdt et høyt vitenskapelig nivå og ble fulgt av et lydhørt og interessert publikum. Mange ekspertkollegaer, forskere, kunder og andre interessenter fulgte godt med. Det er ingen tvil at våre eksperter i Multiconsult er langt fremme innen arktisk teknologi og det å forstå arktisk miljø og utfordringer, sier Gisle Myklebust, markedssjef for Olje & Gass Offshore.

Populær stand om arktisk aktivitet

Utstillerne viste fram sin arktiske aktivitet. Mange fra leverandørindustrien, shipping, transport, logistikk og tjenesteleverandører presenterte seg.

Multiconsult hadde plassering ved siden av Kværner Concrete Solution som selskapet samarbeider tett med. Begge firmaer kunne vise til felles prosjekter som Sakhalin I og II, samt Hebron som nå er under bygging i Canada.

Møter med kunder og partere

Det ble avholdt en rekke møter med kunder og partnere. Flere kunder tok kontakt direkte etter å ha hørt foredragene.

– Kundekontakten som oppsto viser viktigheten av å være tilstede og vise den spesialkompetansen Multiconsult har i slike anledninger. Sett i alt var det en meget vellykket konferanse med gode faglig innlegg og et flott treffsted for å møte kunder som har interesse for nordområdene, sier Myklebust.

Neste år blir konferansen i København og Multiconsult skal delta.