Multiconsult overtar Vest Consult

Multiconsult AS satser ytterligere på Vestlandet og har overtatt alle aksjene i Vest Consult AS. Selskapet vil bli en viktig del i Multiconsults strategiske offshore-satsning innen olje og gass.

20. september 2013

Avtalen ble signert 2. september. Vest Consult består av 11 dyktige medarbeidere, og fortsetter som et selvstendig aksjeselskap frem til 2015.

– Vest Consult vil være viktig i vår strategiske satsning innen olje og gass offshore. Miljøet besitter spesialkompetanse innen VVS- og klimateknikk som vil utfylle de etablerte fagmiljøene i Multiconsult. Geografisk har vi også ønsket et bindeledd mellom våre kontorer i Bergen og Stavanger. Vi er derfor glad for at Vest Consult har valgt å bli en del av oss, forteller Christian Nørgaard Madsen, administrerende direktør i Multiconsult.

Økt konkurransekraft

Vest Consult har drevet godt siden oppstarten i 1981. Endringene i bransjen gjør det imidlertid vanskeligere å drive spesialisert. Ved å bli en del av et stort tverrfaglig miljø i Multiconsult åpner det seg muligheter for å tilby flere tjenester til de eksisterende kundene og samtidig i større grad får tilgang på store nasjonale og internasjonale prosjekter.

– Det å bli en del av Multiconsult gir oss større markedsandeler og bredere kompetanse. Det gir i tillegg en trygghet for våre ansatte å bli en del av et stabilt, stort og spennende firma, forteller Sigurd A. Buchvold, daglig leder i Vest Consult.

– Vi har samarbeidet mye med Bergenskontoret til Multiconsult tidligere og vet at de besitter mye verdifull kunnskap. Det er i tillegg en unik åpenhetskultur i selskapet. Alle er opptatt av å utvikle hverandre og å dele kunnskap. Det å ha et såpass åpent system, uten lukkede dører, er viktig for oss. På den måten vet vi at vi kommer til å bli faglig sterkere i tiden fremover, avslutter Buchvold.