Multiconsult overtar Infratech AS

Multiconsult AS har inngått avtale om overtakelse av Infratech AS i Grenland. Infratech er ledende innen VA, fjernvarme og infrastrukturanlegg, og er et vesentlig bidrag i Multiconsults satsning i regionen. Overtakelsen er satt til 29. april og innbefatter ti personer.

30. april 2013

Infratech AS har lang og omfattende erfaring innenfor sine fagområder og vil inngå som en viktig kjernegruppe i rådgivings- og prosjekteringsmiljøet til Multiconsult i Grenland. Infratech AS fortsetter inntil videre som selvstendig selskap.

– Vi er veldig fornøyd med å ha fått i stand denne avtalen. Overtakelsen av Infratech AS vil være et vesentlig bidrag i vår satsning innen fjernvarme, VA og infrastruktur i vår region. Vi kan nå tilby enda større bredde, erfaring og kapasitet innen utredning, planlegging og prosjektering av alle typer infrastrukturanlegg, sier regiondirektør René Valentin Flandorfer i Multiconsult.

Komplett miljø

Med Infratech på laget kan Multiconsult tilby komplette rådgivings- og prosjekteringsoppdrag med egne ressurser i Grenland. Dette gjelder spesielt innen fjernvarme, VA, byggeteknikk, elektronikk, miljøfag, samferdsel og konsekvensutredninger.

– Vi vil nå få et mer komplett miljø i regionen, også innen spesialfag. Sammen med resten av Multiconsult har vi nå et godt utgangspunkt for en ytterligere satsning i Grenlandsområdet, forteller Flandorfer.

Åpner for nye muligheter

– For oss blir det spennende å bli en del av ett av Norges største rådgivingsmiljøer og de store mulighetene som ligger i dette. I Multiconsult får vi tilgang til ledende kompetanse og kapasitet på mange områder – og ikke minst mulighet til bidra inn i større og mer komplekse prosjekter enn tidligere, sier daglig leder i Infratech AS, Yngvar Undall.

Om Infratech

Infratech har arbeidet med infrastrukturanlegg siden 2003. Selskapet har opparbeidet seg en betydelig kompetanse og erfaring innen spesielt VA, fjernvarme og sammensatte flerfaglige prosjekter. Se mer på www.infratech.no.