Multiconsult Norge er ISO-sertifisert

Multiconsult Norge AS er nå sertifisert i henhold til ISO 9001:2015, ledelsessystem for kvalitet. Det beviser at vi har kvalitet innarbeidet i våre prosesser.

16. august 2018

Etter sluttført hovedrevisjon utført av DNV GL, har Multiconsult mottatt sertifikatet ISO 9001:2015 Ledelsessystem for kvalitet.

– Sertifiseringen av Multiconsult på ISO 9001:2015 er et bevis på at Multiconsult er et selskap hvor kvalitet er innearbeidet i våre prosesser, at det er en sterk kvalitetskultur blant våre medarbeidere og at vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre aktiviteter, sier konsernsjef Christian Nørgaard Madsen.

Omfattende prosess

DNV GL har gjennom våren gjennomført ISO 9001:2015 sertifisering av Multiconsult Norge AS. Fire forretningsenheter (Sør, Nord, Østfold og Industri, Olje og Gass) og hovedkontoret var gjenstand for revisjon. Revisjonen inkluderte intervjuer med en rekke ledere og medarbeidere fra alle nivåer i organisasjonen, prosjektmedarbeidere og ulike ledernivåer, inkludert flere konserndirektører.

Sertifiseringen er gjeldende for tre år, men det vil være årlige revisjoner fra sertifiseringsorgan for å påse at Multiconsult ivaretar og forbedrer sine prosesser med hensyn på kvalitet og effektivitet, både internt, men fremfor alt i leveransene til våre kunder.

– Hovedrevisjonen har gitt nyttig informasjon om hvilke forbedringsområder som bør prioriteres i årene som kommer. Samtidig er sertifiseringen en bekreftelse på at vi gjør mye riktig i Multiconsult, sier leder for kvalitetssikring og HMS, Kjell Kristiansen.