Multiconsult kåret til bransjens mest attraktive arbeidsgiver

Multiconsult mest attraktiv – for tredje år på rad

Universums årlige undersøkelse blant teknologistudenter viser at Multiconsult befester posisjonen som bransjens mest attraktive arbeidsgiver. For tredje året på rad rangeres selskapet på topp blant rådgivingsselskapene og topp fire totalt når de blir bedt om å vurdere sin drømmearbeidsgiver.

27. april 2015

– Vi er både glade og ydmyke for den tilliten teknologistudentene viser oss. Når vi rangeres som bransjens mest attraktive arbeidsgiver tre år på rad er det ikke lenger en tilfeldighet. Det er en bekreftelse på at vi både presenterer oss på en troverdig måte overfor studenter og at vi svarer på studentenes forventninger i forbindelse med sommerjobber og oppgaver, forteller Christian Nørgaard Madsen, administrerende direktør i Multiconsult.

Antall søknader på sommerjobber bekrefter attraktivitet

Multiconsult har aldri hatt flere søknader på utlyste sommerjobber enn hva tilfellet er i år. Det gjelder både tradisjonelle enkeltstående sommerjobber og for selskapets attraktive sommerprogrammer hvor flere studenter samles til egne sommerprosjekter. Totalt er det registrert nærmere 2.000 søknader.

– Jeg tror vi tjener på at alle ledd i organisasjonen tar studentene på alvor og at mange av våre miljøer samarbeider om å tilrettelegge relevante sommerjobber og oppgaver for de studentene vi ønsker å tiltrekke oss. Min erfaring er at Multiconsult tilbyr sommerjobber som det snakkes om i etterkant og dermed også bidrar til at stadig flere ønsker å få relevant erfaring gjennom våre tilbud, sier Madsen.

Må gjøre seg fortjent som drømmearbeidsgiver

Selv om situasjonen har endret seg litt når det gjelder arbeidssituasjonen blant ingeniører den senere tiden vet de beste teknologistudentene at de er attraktive og at de i stor grad selv kan velge sin første arbeidsgiver. De som skal lykkes i å rekruttere nye talenter må derfor gjøre seg fortjent til å bli vurdert.

– Vi har et klart mål om å ta en #1-posisjon i bransjen og da må vi også rekruttere de beste talentene. De unge vi rekrutterer i dag vil sikre selskapets videre suksess i fremtiden. Da er det viktig at vi danner en plattform hvor studenter som er i kontakt med oss virkelig opplever at vi verdsetter dem og tar dem på alvor, og ikke minst følger opp gode kandidater. Jeg opplever at vi i stor grad lykkes med dette, sier Madsen.

Studenter og nyutdannet er et MUST

Multiconsults satsninger overfor studenter og nyutdannete er samlet i et eget merkenavn, MUST – Multiconsult for studenter. Den operative virksomheten ledes av et definert nettverk av unge medarbeidere i selskapet som har god kunnskap om hva studenter og nyutdannete ønsker i kontakten med en potensiell arbeidsgiver.

– MUST er et konkret resultat av at Multiconsult ønsket et langsiktig og spesielt fokus inn mot yngre målgrupper – og på deres premisser. Arbeidet vårt er godt forankret hos ledelsen i selskapet og vi samarbeider tett med HR og kommunikasjon. Samtidig har vi friheten til å spisse budskap og aktiviteter inn mot en gruppe som har andre behov enn de som har vært i arbeidslivet en stund. Det tror jeg studentene setter pris på, forteller Jill Kristina Nordhus, leder av MUST i Multiconsult.