Dal stasjon er en av stasjonene på Hovedbanen | Foto: Wikipedia/Kolbkorr

Multiconsult med prosjekteringskontrakt på Hovedbanen

Multiconsult er tildelt kontrakt for prosjektering og rådgivning på jernbanestrekningen Hovedbanen mellom Oslo og Eidsvoll, på oppdrag fra Bane NOR. Multiconsult skal utforme teknisk detaljplan og reguleringsplan for flere delprosjekter på den eksisterende jernbanestrekningen.

13. november 2023
Cato A. Mørk

– Vi ser fram til å sette i gang med prosjektet og bidra til å forbedre Hovedbanen og forsterke togtilbudet. For oss er dette et spennende og utfordrende oppdrag hvor vi får brukt mye av vår fag- og spesialistkompetanse, sier Håkon Bratlien, avdelingsleder bane i Multiconsult.

Disse delprosjektene inngår i kontrakten:

  • Delprosjekt på Jessheim stasjon, inkluderer en utvidelse av eksisterende kryssingsspor, ny plattform på østsiden av stasjonen, prosjektering av ny overgangsbru over sporene, generell forbedring av tilgjengelighet til stasjonen inkludert universell utforming.
  • Opsjon om prosjektering av mulige to-spor mellom Jessheim stasjon og Nordby holdeplass.
  • Prosjektering av en ny tømmerterminal på Hauerseter, med mål om å øke tømmertransporten på jernbanen, med en forventet årlig omlasting på 300 000 m3 mellom lastebiler og tog.
  • Riving av eksisterende planovergang på Dal stasjon og prosjektering av ny overgangsbru over spor.

Kontrakten omfatter også utarbeidelse av anbudsgrunnlag, byggeplaner, oppfølging i byggeperioden og som-bygget dokumentasjon. Disse arbeidene er lagt inn som opsjoner og gir dermed fleksibilitet i prosjektene.

Arbeidet starter umiddelbart, og hoveddelen vil pågå frem til første halvår 2025. Byggingen er planlagt å ferdigstilles i 2028/2029. Kontraktsverdien til Multiconsult er estimert til 45 millioner kroner.