Kaombo_1390x576

Illustrasjon | TOTAL. Subseautbygging offshore Vest-Afrika.

Gigantprosjekt offshore i Vest-Afrika

Multiconsult skal prosjektere subseafundamentene for Kaombo-prosjektet offshore i Angola.

25. august 2014

Oppdraget kommer gjennom Multiconsults rammeavtale med Aker Solutions, som i april inngikk kontrakt med det franske oljeselskapet TOTAL på 14 mrd. kroner. Dette er en av tidenes største kontrakter for levering av undersjøisk produksjonsutstyr. Kaombo-prosjektet utenfor kysten av Angola har en produksjonskapasitet på 230.000 fat oljeekvivalenter per dag, og reservene er anslått til 650 millioner fat.

– Dette er et stort og spennende oppdrag vi er stolte av å bidra på. Multiconsult har et av Norges sterkeste geotekniske miljø med solid erfaring fra lignende oppdrag utenfor Vest-Afrika. Disse oppdragene skjer gjennom våre faste samarbeidspartnere Aker Solutions, GE Oil & Gas og OneSubsea. Kaombo startert opp på forsommeren og vi er godt i gang med detaljprosjekteringen, sier Erik Schiøtz, geotekniker.

Detaljprosjektering av subseafundamenter

Multiconsult har flere geotekniske subseaoppdrag i området, blant annet Moho, Kizomba og Block 15/06. Selskapets leveranse på Kaombo-prosjektet består av detaljprosjektering av subseafundamenter på dypt vann (1400-1900 m. vanndyp), der grunnforholdene består av veldig bløt og lett underkonsolidert leire.

– Fundamenteringskonseptet består enten av enkeltstående bøttefundamenter eller såkalte mudmatstrukturer. Bøttefundamentene brukes for de store produksjonsenhetene og installeres ved hjelp av egenvekt og undertrykk. Mudmatstrukturene brukes for støttestrukturer og installeres kun med egenvekt. Multiconsult bistår også med samvirkeanalyser for skallstrukturen i samarbeid med strukturdisiplin, forklarer Erik Schiøtz, geotekniker.