Konsernsjef Grethe Bergly | Foto: Sverre Christian Jarild

Multiconsult med nytt sterkt resultat

Multiconsult har opplevd økende etterspørsel etter selskapets tjenester og høy aktivitet. God drift og stor aktivitet har bidratt til at selskapet kan vise til gode resultater, sterk vekst og en rekordhøy ordrereserve ved utgangen av andre kvartal 2023.

23. august 2023
Gaute Christiansen

Vi leverer et kvartal med et godt resultat og en sterk organisk vekst. Vi har lagt bak oss et sterkt første halvår hvor vi opplever stor og stabil etterspørsel for våre tjenester. Dette reflekteres i svært godt salg og en rekordhøy ordrereserve ved utgangen av kvartalet, sier konsernsjef Grethe Bergly i Multiconsult.

For andre kvartal kan Multiconsult vise til en netto omsetning på 1,14 milliarder kroner mot 1,05 milliarder året før. Dette er en vekst på 10 prosent. For første halvår 2023 er netto driftsinntekter på 2,46 milliarder kroner, mot 2,19 milliarder i samme periode i fjor. Dette utgjør en vekst på 11,6 prosent.

For andre kvartal 2023 kan selskapet vise til et resultat (EBITA) på 55,6 millioner kroner og en EBIT-margin på 4,8 prosent. Andre kvartal er påvirket av få arbeidsdager og en mindre arbeidsdag enn samme periode i 2022. For første halvår 2023 er tilsvarende tall 271,9 millioner kroner, noe som gir en EBITA-margin på 11,0 prosent.

Attraktive tjenester og rekordhøy ordrereserve
Etterspørselen etter selskapets tjenester fortsetter å være stor. I andre kvartal 2023 kan Multiconsult vise til et salg på 1,57 milliarder, en økning på 28,5 prosent sammenlignet med første kvartal. Ved utgangen av andre kvartal er Multiconsults ordrereserve på nesten fem milliarder kroner, den største i selskapets historie og 40,4 prosent høyere enn ved utgangen av samme periode i 2022.

– Jeg er veldig fornøyd med den store etterspørselen etter våre tjenester. Dette vitner om at våre medarbeidere leverer på et høyt nivå og at vi som selskap makter å tilby attraktive tjenester for våre kunder. Det gleder meg derfor at stadig flere dyktige fagpersoner velger å bli en del av Multiconsult og at vi har en økning i antall medarbeidere med åtte prosent, hovedsakelig gjennom organisk vekst. Dette vil igjen bidra til at vi kan ta ytterligere markedsandeler, sier Bergly.

Gjennom andre kvartal 2023 har Multiconsult vunnet E10 Hålogalandsvegen, det største samferdselsprosjektet i Nord-Norge noen gang. Selskapet bekrefter sin sterke posisjon innen sykehus med to nye sykehusprosjekter i henholdsvis Sverige og Danmark. Gjennom investeringen i A-lab har selskapet styrket seg inn i tidligfase og inn mot det private kundesegmentet i hovedstadsregionen.

Godt posisjonert
Den positive trenden og sterke markedsutviklingen for Multiconsults tjenester har fortsatt gjennom kvartalet. Markedsutsiktene anses fortsatt som gode, men det er noe økt usikkerhet sammenlignet med forrige kvartal. Tilgangen av kommende prosjekter anses fortsatt som sterk, men selskapet forventer noe lavere investeringsnivåer i deler av markedet. Samtidig skaper energiforsyningsrisikoen muligheter og Multiconsult forventes å dra nytte av det ekspanderende markedet knyttet til det grønne skiftet og den økende etterspørselen etter bærekraftige løsninger – fra alle interessenter.

– Etterspørselen etter Multiconsults tjenester er fortsatt sterk og vi er godt posisjonert for å møte utfordringene fremover med å oppskalere løsningene innen klimatilpasning, energieffektivitet og fornybar energi. Samlet sett og støttet av en diversifisert portefølje av pågående prosjekter og en all-time high ordrereserve, er Multiconsult godt posisjonert fremover, sier Grethe Bergly.

Noen nøkkeltall:

 Amounts in NOK million (except EPS and percentage) Q2 2023Q2 2022H1 2023H1 2022
Financial    
Net operating revenues1 153,8 1 048,52 464.02 186.6 
Employee benefit expenses894,2 790,71 793.01 582.2 
Other operating expenses150,3 132,7290.5259.3 
EBITA55,6 74,7 271.9243.9 
EBITA margin4,8 %7,1 %11.0%11.2 %
Reported profit for the period36,0 57,8 194.1179.4 
Earnings per share (EPS)2.112.117.076.55
Operational    
Order intake1 572 1 224 4 1462 691 
Order backlog4 943 3 521 4 9433 521 
Billing ratio72,1 %71.9 %71.5%71.6 %
Number of employees3 585 3 249 3 5853 249 

Les mer: