Konsernsjef Grethe Bergly | Foto: Erik Buraas

Multiconsult med nytt sterkt kvartalsresultat

Multiconsult leverer et godt tredjekvartal og hittil i år er også resultatet sterkt. Konsernsjef Grethe Bergly er godt fornøyd.

4. november 2020

Multiconsult leverer et EBIT-resultat ekskl. restruktureringskostnader på 98,1 millioner kroner i tredje kvartal 2020. Dette tilsvarer en EBIT-margin på 13,1 prosent og er en kraftig resultatforbedring sammenlignet med samme periode i 2019. Hittil i år (YTD) leverer selskapet et tilsvarende EBIT-resultat på 318,1 millioner kroner ekskl. restruktureringskostnader, også det en stor forbedring sammenlignet med 2019.

Rapportert EBIT er 68,1 millioner kroner, tilsvarende en EBIT-margin på 9,1 prosent. Restruktureringskostnader fra selskapets forbedringsprogram nextLEVEL utgjør 30 millioner kroner.

– Jeg er veldig fornøyd med de solide forbedringene vi kan vise til. Vi startet en snuoperasjon våren 2019 og det gleder meg å se at vi har kommet så langt som vi er. Dette hadde ikke vært mulig uten et sterkt engasjement fra våre ledere og medarbeidere. Det er et samlet lag som står bak de gode resultatene, sier konsernsjef Grethe Bergly.

Positiv utvikling

Multiconsult kan også i tredje kvartal vise til omsetningsvekst, høyere debitering og en markant lønnsomhetsforbedring sammenlignet med samme tid i 2019. Kvartalet er positivt påvirket av reduserte driftsutgifter som følge av selskapets forbedringsprogram, nextLEVEL. Gjennom operasjonelle forbedringer og kostnadskutt skal programmet gi en årlig effekt på 150 millioner kroner.
I kvartalet er det også noe reduserte kostnader som følge av Covid-19. Godt salg gjennom 2020 gir selskapet en høy ordrereserve ved utgangen av tredje kvartal.

Multiconsult har hatt en sterk forbedring hittil i 2020 sammenlignet med samme periode i 2019. Hittil i år (YTD) viser selskapet et resultat ex. restruktureringskostnader på 318,1 millioner kroner (EBIT 11,8 %) sammenlignet med 127,8 millioner (5,1%) kroner for samme periode i 2019.

Styret foreslår et utbytte på NOK 2,00 pr. aksje for utbetaling i 4. kvartal 2020.

Covid-19 – fortsatt et usikkermoment

Situasjonen med Covid-19 har bidratt til at store deler av selskapets organisasjon har arbeidet hjemmefra siden midten av mars og det er gjort fortløpende tiltak for å hindre smitte blant egne medarbeidere. Selv om selskapet bare i mindre grad er påvirket av Covid-19 så langt, er pandemien et av de største usikkerhetsmoment i tiden fremover.

Nøkkeltall:

 Amounts in NOK million  Q3 2020 Q3 2019 YTD 2020 YTD 2019
Financial        
Net operating revenues 748.5 720.4 2 693.8 2 531.4
Employee benefit expenses 521.0 542.9 1 927.9 1 933.9
Other operating expenses 79.4 105.5 297.8 355.8
EBIT 68.1 21.0 288.1 97.6
EBIT margin 9.1% 2.9% 10.7% 3.9%
EBIT ex. restructuring cost 1 98.1 21.0 318.1 127.8
EBIT margin ex. restructuring cost 1 13.1% 2.9% 11.8% 5.1%
Reported profit for the period 36.5 7.7 186.5 44.9
Operational        
Other opex ratio margin (ex. IFRS 16) 16.3% 20.2%  15.8% 18.8%
Number of employees 2 938 3 005 2 938 3 005
Order backlog 3 040 2 732 3 040 2 732

Les mer: