Den nye stasjonen på Fornebuporten | Illustrasjon: Zaha Hadid Architects / A_Lab

Multiconsult med nye avrop på Fornebubanen

Gjennom Prosjekteringsgruppen Fornebubanen har Multiconsult og Cowi inngått nye avrop om prosjektering av Fornebubanen. De nye avropene dekker videre arbeid med prosjektering av anbuds- og arbeidsunderlag og oppfølging i byggefasen.

12. januar 2022
Cato A. Mørk

Arbeidet startet umiddelbart og vil pågå i 2-3 år, og har en verdi på 110 millioner kroner for Multiconsult.

Multiconsult vant i september 2017 rammeavtalen for prosjekteringsoppdraget for Fornebubanen sammen med Cowi, og «Prosjekteringsgruppen Fornebubanen» (PGF) ble etablert.

I tillegg til å prosjektere en åtte kilometer lang T-banestrekning fra Fornebu til Oslo med tilhørende infrastruktur, inkluderer arbeidet seks stasjonsområder, basen tilknyttet Fornebu stasjon og påkobling til eksisterende T-banenett ved Majorstuen stasjon.

Fornebubanen er et felles utbyggingsprosjekt mellom Viken Fylkeskommune og Oslo kommune.