Multiconsult med BIM på YouTube

Multiconsult og DARK arkitekter frontes i en ny film om bruk av BIM ved Barcode i Bjørvika, Oslo.

20. februar 2013

Filmen er laget av Autodesk.

– Autodesk er den største leverandøren av 3D-verktøy. At de bruker Multiconsult i sin markedsføring, betyr at vi gjør ting riktig, sier Svein Barstad, Multiconsults oppdragsleder for Barcodeprosjektene.

Filmen hadde som primært formål å vise hvordan Revit fungerer som samarbeidsverktøy mellom fagene, i dette tilfelle ARK og RIB. Selv om filmen er en reklamefilm, viser den klart og tydelig hvilket potensiale Revit har som tegneverktøy både for de enkelte fag og for samarbeidet mellom fagene.

– Alle vi som har jobbet i Barcodeprosjektene kan underskrive på dette, sier Svein Barstad. – Da vi startet prosjekteringen av nytt hovedkontor for DNB falt valget på Revit. Selv om dette var upløyd mark for oss, tok vi sjansen og ingen er i dag i tvil om at dette var et riktig valg. Vi fikk også en pris, sammen med DARK arkitekter, fra Cad-Q i 2009 som «årets heftigste BIM-prosjekt».

Filmen ligger ute på YouTube og kan ses på youtube.com