Ronny Røreng, Geir O Samuelsen, Vegar Alterås, Lars Beck, Sonja Ruud, Kjell Inge Sævdal, og Kjell Kristiansen

Multiconsult kjøper VVSPLAN

Multiconsult har inngått en avtale med VVSPLAN om å overta virksomheten fra 11. september 2017. Oppkjøpet er et ledd i Multiconsults økte satsning i midtre og sørlige Nordland.

14. september 2017

– Vi har et mål om å etablere en betydelig virksomhet i regionen, både når det gjelder antall medarbeidere og bredde i tjenestetilbud. Gjennom en betydelig lokal tilstedeværelse har vi nærhet til kundene våre, samtidig som vi kan trekke på øvrig kompetanse i Multiconsult-gruppen, sier Kjell Kristiansen, direktør Midt i Multiconsult i en pressemelding.

Multiconsult bygger sin virksomhet i midtre og søndre del av Nordland ut fra trianglet Bodø, Sandnessjøen og Mo i Rana. VVSPLAN vil inngå som en del av Multiconsults kontor i Mo og de to miljøene blir nå samlokalisert. Etter sammenslåingen vil Multiconsults kontor i Mo i Rana bestå av seks medarbeidere, mens samlet vil være 30 medarbeidere i regionen.

VVSPLAN styrker Multiconsult med spisskompetanse innen VVS-tekniske anlegg. De har et bredt kundenettverk inn mot offentlige og private utbyggere, samt mot industribedrifter. Fra tidligere har Multiconsult i Mo i Rana kompetanse innen samferdsel og geoteknikk.

– Med VVSPLAN får vi en komplementær tilvekst i satsingen vår på industri på Helgeland. Innen havbruk, en annen del av industrisatsingen i Multiconsult, er vi allerede i gang med å bygge opp virksomhet i aksen Bodø – Sandnessjøen, sier Geir Samuelsen, avdelingsleder for Helgeland og Salten.

Gjennom en innfasing av VVSPLANs virksomhet i Multiconsult føler vi at virksomheten vår er i trygge hender. Vi ser nå frem til å kunne være med på en spennende reise i oppbygging av Multiconsult i regionen, sier Lars Beck, en av de to eierne i VVSPLAN.

– Vi sitter med en betydelig erfaring som vi mener vil kunne bidra positivt i Multiconsults satsing i regionen. Vi er fornøyd med Multiconsults tydelige satsing lokalt og at det også inkluderer lokal oppbygging av et kompetansemiljø her på Mo, sier den andre eieren av VVSPLAN, Ronny Røreng.