Leif Olav Bogen, konserndirektør Regioner Norge og Kari Sveva Dowsett, direktør forretningsenhet Vest i Multiconsult er glade for å ha Smidt & Ingebrigtsen med på laget Foto: Thomas Haugersveen / Multiconsult

Multiconsult kjøper Smidt & Ingebrigtsen AS

Multiconsult kjøper Smidt & Ingebrigtsen AS og styrker selskapets konkurransekraft på Vestlandet. Gjennom oppkjøpet tilføres Multiconsult sentral seniorkompetanse som vil gjøre selskapet enda bedre posisjonert i det regionale markedet.

19. januar 2022
Gaute Christensen

– Jeg er veldig glad for at Smidt & Ingebrigtsen har valgt å bli en del av Multiconsult. Med oppkjøpet sikrer vi ytterligere seniorkompetanse som er sentral for de tverrfaglige oppdragene våre, spesielt inn mot samferdsel og bygg- og industrimarkedet. Vi står derfor godt rustet til å ta ytterligere markedsandeler på Vestlandet, sier Leif Olav Bogen, konserndirektør regioner Norge i Multiconsult.

Smidt & Ingebrigtsen er et selskap med rådgivende ingeniører innen bygge- og anleggsteknikk. Selskapet har et svært godt omdømme, en omfattende referansebase og et stort kontaktnett i markedet på Vestlandet.

– Jeg gleder meg til å få syv nye dyktige medarbeidere med på laget. Vi vil få tilført sentral seniorkompetanse som vil styrke oss på flere områder. Dette betyr at vi kan påta oss både større og flere oppdrag i årene som kommer, sier Kari Sveva Dowsett, direktør for forretningsenhet Vest i Multiconsult.

Selskapene kjenner hverandre godt og ser et felles potensiale for å utvikle fagmiljøene ytterligere. Begge selskapene har en sterk ambisjon om at de i felleskap skal kunne tilby både flere og bedre tjenester for markedet på Vestlandet.

– Multiconsult var vårt naturlige førstevalg for et salg. Dette både fordi Multiconsult er et svært kompentet fagmiljø som vil gi gode utviklingsmuligheter for våre ansatte, og fordi vi kjenner medarbeiderne som trivelige mennesker som vi gleder oss til å bli kollegaer med, sier Tore Johan Smidt, daglig leder i Smidt & Ingebrigtsen AS.

Multiconsult overtar aksjene i Smidt & Ingebrigtsen i februar 2022. Samlokalisering i Multiconsult sine lokaler i Bergen er tenkt gjennomført i løpet av våren 2022.

Smidt & Ingebrigtsen ble etablert i 1999 og er lokalisert i Bergen. For mer informasjon, se www.smias.no