Multiconsult kartlegger det norske solcellemarkedet

Multiconsult gjennomfører på vegne av Solenergiklyngen og Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) en kartlegging av det norske solcellemarkedet i 2019.

29. april 2020

Rask vekst kombinert med fallende priser gjør det ofte krevende å forstå priskonjunkturen i solcellemarkedet. Kartleggingen har derfor som mål å tallfeste både volumet på nyinstallert effekt i Norge i 2019 og systemprisen for nøkkelferdige solcelleanlegg.

– Multiconsult erfarer at lovende solcelleprosjekt i noen tilfeller ikke realiseres fordi byggherre eller rådgiver lener seg på utdatert prisinformasjon i sine analyser. Korrekt prisforståelse er med andre ord essensielt for markedet selv, sier Magnus Sletmoe Dale, prosjektleder hos Multiconsult.

Spørreundersøkelse til installatører

Sentralt i kartleggingen ligger en spørreundersøkelse sendt til norske installatører av solcellepanel. Tallene fra undersøkelsen kompletteres av en rekke andre offentlige kilder, slik som tilskuddsstatistikken til Enova og importstatistikk over solcelleutstyr fra SSB.

Respondentene av undersøkelsen vil også få muligheten til å drøfte følgene av den pågående coronakrisen for sin bedrift.

– Det var naturlig for oss å inkludere spørsmål om coronasituasjonen når vi først skulle henvende oss til aktører i solmarkedet med en spørreundersøkelse. Svarene vil hjelpe oss å forstå konkret hvordan pandemien påvirker aktører i det norske solcellemarkedet – og kanskje gi en pekepinn på hvordan markedet i 2020 som helhet vil utvikle seg videre, forklarer Dale.

Grunnlag for offentlig statistikk

Nytt av året er at datainnsamlingen blir foretatt i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som har ansvaret for energistatistikken i Norge.

Kartleggingen til Multiconsult danner grunnlaget for den offisielle statistikken for bruk av solceller i Norge. Disse vil benyttes i offentlig statistikk, slik som i Global Market Outlook for Solar Power 2020-2024, som publiseres av den europeiske bransjeorganisasjonen SolarPower Europe i juni.