Multiconsult gjennomførte Frokostmøte «Vann forandrer alt».

Vann redder liv og hindrer konflikt, verner mot vold og overgrep, gir utdannelse og arbeid. Vann hindrer flukt og død, fører til samfunnsutvikling, forebygger sykdom og smitte. Multiconsult er opptatt av å forbedre liv, vekst og utvikling og setter fokus på samfunnsansvar ved å dele kunnskap, nye tanker og vise handlekraft.

16. oktober 2014

Multiconsult gjennomførte Frokostmøte «Vann forandrer alt» – tema for årets TV-aksjon.

Møte ble åpnet av Christian Nørgaard Madsen, som innledningsvis fokuserte på hvor viktig vann er for alt overalt. Deltakerne fikk et godt innblikk hvilken betydning vann har for menneskeheten og alvoret i verdens felles utfordring for å forebygge helse, hindre konflikt, verne mot vold og overgrep, gi utdannelse og arbeid, hindre flukt og død.

Målrettet arbeid

Kirkens Nødhjelp håper å samle inn nok penger gjennom TV – aksjonene til å skaffe rent vann til over en million mennesker. TV-aksjonens mål ble presentert av Kristofer Stålhammar fra Kirkens Nødhjelp, som raskt satte deltakeren inn i verdens situasjon jamfør rent vann, sanitærforhold og smittegilder.

Susanne Hyllestad fra Folkehelseinstituttet utdypet betydningen av rent vann og gode sanitærforhold for mennesker rundt i verden ytterligere. Hun ga også en innføring i FNs tusenårsmål, som inneholder åtte konkrete mål for bekjempelse av fattigdom, hvor drikkevann et sentralt punkt.

Ingeniører Uten Grenser, ved Bjørn Nissen, fortalt om hvordan ingeniører kan engasjere seg i arbeidet. De fokuserte på hvordan man kan bidra med gode og enkle løsninger for å hjelpe til med verdens utfordring.

Multiconsult bidrar

TV-aksjonen er svært viktig for mange mennesker i den fattige delen av verden hvor rent vann er en luksus. Alle må sørge for at søndag den 19.oktober vil bli en suksess, og at TV-aksjonen lykkes i å nå målet 200 millioner kroner. Multiconsult har sendt in ett bidrag. Vann forender alt.

Eskil Sellgren takket for gode innlegg og for alles deltakelse. Han ønsket velkommen til flere Frokostmøter høsten 2014.