Multiconsult inviterer til Baneseminar

Multiconsult har gleden av å invitere alle interesserte til et baneseminar med internasjonalt tilsnitt. Vi har sikret gode foredragsholdere fra Storbritannia, Sverige og Norge.

4. januar 2013

Det skjer mye på banesektoren i Norge og det er ventet ekstremt stor aktivitet i tiden fremover. Mye skal planlegges, mye skal bygges – alt krever kunnskap og erfaring. Seminaret skal sette fokus på kunnskap, erfaringsoverføring og kundens forventinger.

Vi har sikret gode foredragsholdere. Felix Schmid, professor ved Birminghams forskningssenter for bane og utdanning, holder hovedforedraget. I tillegg har vi fått med oss Erik Smith, prosjektdirektør JBV for Follobanen. Vi har også hentet ressurser fra Sverige som har kommet lengre i sin banesatsning enn oss – her stiller både Eskil Sellgren, Director Rail WSP Europe og Bjørn Kufver, adm. dir. i Ferroplan med sentral erfaringsoverføring.

Seminaret vil bli hold ved Multiconsults hovedkontor på Skøyen: Nedre Skøyen Vei 2, Oslo.

Program

Del 1

Kl. 12.30 – Enkel servering
Kl. 13.00 – Velkommen
Kl. 13.10 – Foredrags tittel ikke fastsatt v/Bjørn Kufver
Kl. 13.40 – Ensuring Best In Class Delivery of Rail Infrastructure Projects  v/ Eskil Sellgren, Director Rail WSP Europe
Kl. 14.00 – Pause

Del 2

Kl. 14:15  – Hovedforedrag: Managing the Complexity of Railways with simplicity v/ Felix Schmid
Kl. 15.15 – Pause
Kl. 15:30 – Kundens perspektiv: Hva betyr nye kontraktsformer for kundens forventninger til rådgiver v/ Erik Smith, JBV
Kl. 15:50 – Avslutning
Kl. 16.00 – For de som ønsker – enkel servering og mingling

Påmelding

Seminaret er åpent for all og er kostnadsfritt.
Påmelding skjer fortløpende og innen 22. januar.

Det er begrenset deltagelse og førstemann-til-mølla-prinsippet gjelder.
Påmelding gjøres her

Vi ønsker deg velkommen en spennende konferanse!