Multiconsult inn i industrielt råd

Christian Nørgaard Madsen er valgt inn i arbeidsutvalget til industrielt råd ved Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA)

7. april 2017

NTVA har om lag 550 personlige medlemmer som er innvalgt på grunnlag av sin innsats innen forskning og eller anvendelse av tekniske og naturvitenskapelige fag i næringslivet. I tillegg har NTVA et industrielt råd. Det er dette rådet Madsen er valgt inn i.

Industrielt råd skal bidra til å styrke forbindelsen mellom NTVA, forskningsmiljøer og landets næringsliv. NTVA har store ambisjoner på vegne av organisasjonen, og trenger økt kontakt med næringslivet og forskningsinstitusjoner gjennom Industrielt råd. Her spiller arbeidsutvalget en viktig rolle.

– Dette er et verv jeg går inn i med entusiasme. Det er spennende å arbeide i skjæringspunktet mellom næring og forskning. Jeg tror miljøene har mye å lære av hverandre – og ikke minst gjennom å samarbeide, sier konsernsjef Christian Nørgaard Madsen.

Gode forsknings- og utviklingsarenaer
Multiconsult har lang tradisjon for å arbeide opp mot forsknings- og utdanningsinstitusjoner, både gjennom FOU-prosjekter og som bidragsyter inn i professorater. Madsen tror dette kan styrkes ytterligere gjennom hans deltagelse i NTVA og i arbeidsutvalget til Industrielt råd.

– Jeg opplever Multiconsult som et av de mest aktive selskapene i bransjen når det kommer til å knytte bånd opp mot forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Jeg ser derfor dette også som en mulighet til å posisjonere Multiconsult ytterligere opp mot gode forsknings og utviklingsarenaer som vi kan dra nytte av i den videre utviklingen av selskapet, sier Madsen.

Første møte i Industrielt råds nye arbeidsutvalg holdes for øvrig ved Multiconsults hovedkontor.

Internasjonalt nettverk
NTVA tilhører et internasjonalt nettverk av vitenskapsakademier med felles formål. Euro-CASE (European Council of Applied Sciences and Engineering, se også: www.euro-case.org) er en sammenslutning av 18 nasjonale akademier i Europa. Euro-CASE har gjennomført flere prosjekter for EU. CAETS (International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences, se også:www.caets.org) er en verdensomspennende organisasjon med i alt 26 vitenskapsakademier fra Amerika, Europa og Asia.

Les mer om NTVA på www.ntva.no