Multiconsult i Kenya

Multiconsult har ansatt en Key Account Manager i Kenya. Målet med dette er å få en større lokal tilstedeværelse for å støtte og bygge opp under firmaets voksende interesse for energi prosjekter i Øst-Afrika.

29. februar 2016

En viktig milepæl

-Dette er en viktig milepæl for Multiconsult. Det at vi nå har permanent tilstedeværelse i Kenya gjør at vi kommer tettere på noen av våre viktigste kunder, noe som gjør at vi kan fortsette å utvikle virksomheten vår og bygge opp en større kundeportefølje i regionen. Vår nye representant tiltrådde i januar og vi har allerede levert flere spennende anbud og interessemeldinger, sier Tom Ødegaard, Markedssjef for Energi.

Kenya%20signering%20av%20kontrakt%20W500

 

Til å representere Multiconsult i Kenya har vi vært så heldige å få Fredrik Odhiambo Ogutu på plass som Key Account Manager i Nairobi. Hovedrollen hans vil bli som bindeledd og kontaktpunkt mellom kunder og partnere i både Kenya og den øvrige regionen for å videreutvikle Multiconsults forretninger i de østlige og sørlige delene av Afrika. Fredrik har bred og solid erfaring fra økonomi, administrasjon og ledelse.

Fredrik var nylig invitert til Oslo hvor han fikk delta på diverse møter samt et to dagers kurs, der han fikk en grundig innføring i Multiconsults sine etiske retningslinjer og anti-korrupsjonspolicy.

Kenya%20key%20account%20manager-W500

Fornybar energi

-Hovedfokuset til Multiconsult i Kenya vil være den fornybare energi sektoren. I nær fremtid håper vi å bli en betydningsfull aktør i det Kenyanske markedet og kunne tilby hele spekteret av tjenester til våre kunder i energi sektoren, utdyper Tom

For mer informasjon om Multiconsults tjenester og drift i Kenya kan du kontakte Tom Ødegaard, Markedssjef Energi.