Multiconsult har vunnet rammeavtale med Innovasjon Norge

Multiconsult har vunnet rammeavtale innen konsulentbistand, tilknyttet arbeidet med EØS-midlene, for Innovasjon Norge.

16. januar 2019

Innovasjon Norge forvalter for perioden 2014 – 2021 nærmere to milliarder kroner. Midlene er fordelt på næringsutviklingsprogrammer i Bulgaria, Hellas, Kroatia og Romania, samt et energiprogram i Romania og et program for sosial dialog og anstendig arbeid, som gjennomføres i 13 EU-land.

– Vi er svært glade for å ha fått muligheten til å ytterligere styrke vårt samarbeid med Innovasjon Norge. Rammeavtaler er en sterk tillitserklæring, sier Tom Ødegaard, markedssjef for fornybar energi i Multiconsult.

Innovasjon Norge er også programpartner i til sammen seks land (Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia og Portugal) på tilsvarende næringsutviklingsprogrammer som de Innovasjon Norge selv forvalter.

Leverer flere rådgivningstjenester

Multiconsult vil være ansvarlig for et bredt spekter av tjenester, inkludert bistand i utredninger, utlysning av midler, vurdering av prosjekter og arrangementer.

– Det at Multiconsult fortsetter å være en sentral aktør innen utredninger av støtteordninger og bistand til programdrift er både morsomt og spennende, sier Stig Jarstein, tilbud- og prosjektleder for Energianalyse.

Rammeavtalen er på to år med opsjon på å forlenge kontrakten på 1+1 år. Tjenestene rammeavtalen skal dekke over to-årsperioden har en estimert verdi på 1,3- 2 millioner kroner som vil fordeles mellom to selskaper. Multiconsult vil konkurrere på kompetanse og kapasitet for alle oppdrag under rammeavtalen.