Nye Ski stasjon sto ferdig i 2020

Multiconsult har fulgt Follobanen fra start til slutt

I dag startet trafikken å gå på nye Follobanen, etter til sammen seksten år med arbeid. Multiconsult har vært involvert fra start til slutt innen en rekke fag.

11. desember 2022
Emilie Mejlænder

Allerede i 2006 startet Multiconsult med planlegging av Ski stasjon, som senere ble innlemmet i resten av Follobaneutbyggingen. I tillegg til selve stasjonsområdet med plattformer, servicebygg og tekniske bygg har oppdraget også omfattet prosjektering av veisystemet i området. Prosjektering av veisystemet inkluderer ny Nordbyveien bru, parkeringsarealer med tilhørende teknisk infrastruktur og landskapsarkitektur.

Mange fag involvert

Multiconsults arbeid omfatter også togstrekningen nord for Ski stasjon der Follobanen går inn i den nye 22 km lange Blixtunnelen mellom Oslo og Ski. Multiconsult har sammen med Aas-Jakobsen og senere Amberg, vært sentrale i prosjektering og teknisk rådgivning for Follobanetunnelen siden 2008. Arbeidene har inkludert et svært omfattende grunnundersøkelsesprogram, bidrag til valg av drivemetode, prosjektering av både TBM-tunnelen så vel som de konvensjonelt drevne tunnelene i Ekebergåsen. Også i byggefasen har Multiconsult bidratt med kompetanse og en rekke fagpersoner inn i byggherreorganisasjonen.

I sluttfasen har Multiconsult bistått Bane NOR i tilbakeføring av anleggsområdet på Åsland i Oslo til rekreasjons- og friområde. Det aktuelle arealet har vært brukt til industri- og anleggsområde i forbindelse med utbygging av Follobanen.

Store milepæler

I løpet av de seksten årene som har gått har Multiconsult feiret flere milepæler. To av de største øyeblikkene omhandler et tunnelgjennombrudd og ferdigstillingen av Ski stasjon.

– I 2018 hadde prosjektet et stort tunnelgjennombrudd, sier Thor Ørjan Holt, som blant annet var oppdragsleder og hadde andre lederroller i prosjektet. I dag er Holt salgsdirektør i Multiconsult.

– Den 11. september 2018 brøt de enorme tunnelboremaskinene gjennom siste rest av fjell i Ekebergåsen i Oslo, i det som i dag har blitt Nordens lengste jernbanetunnel. Til sammen 3,5 millioner kubikkmeterne masse har blitt knust og transportert ut av fjellet i forbindelse med tunnelboringen. De fire tunnelboremaskinene spiste seg gjennom rundt 12–25 meter fjell per døgn i perioden, kun med en kort stans for vedlikehold hver morgen.

I 2018 fullførte Follobaneprosjektet tunnelboringen igjennom Ekebergåsen i Oslo

I 2020 markerte Follobaneprosjektet en ny milepæl, da nye Ski stasjon åpnet.

– Ski stasjon og områdene rundt var et stort og tekniske komplisert prosjekt, sier Holt. Utbedringene har bidratt til en mer effektiv togkommunikasjon mellom Oslo og Ski, men det er klart at den siste delen av prosjektet, som vi markerer i dag, er av virkelig stor betydning for folk da reisetiden mellom Ski og Oslo S er halvert.

Multiconsult sentral bidragsyter

Thor Ørjan Holt ser tilbake på det prestisjetunge jernbaneprosjektet med stolthet på vegne av Multiconsult og alle som har vært involvert.

– Dette har vært et stort, krevende og betydningsfullt prosjekt for oss i Multiconsult. Til sammen har om lag 500 fagpersoner hos oss bidratt inn i Follobanen-prosjektet og Ski stasjon. Vi har samarbeidet tett med Bane NOR og en rekke andre aktører og tar med oss verdifull erfaring fra det omfattende arbeidet, sier Holt.

Thor Ørjan Holt har hatt flere lederroller i Follobaneprosjektet. I dag er han salgsdirektør i Multiconsult.

Fakta om Follobanen:

  • Det er bygget 22 km med dobbeltspor mellom Oslo og Ski. Prosjektet skal halvere reisetid fra 22 minutter til 11 minutter.
  • Prosjektet omfatter, i tillegg til nytt dobbeltspor Oslo – Ski, et nytt kollektivknutepunkt i Ski med tre plattformer, to torg, bussterminal, grøntareal med mer.
  • Det omfatter også nye spor til Østfoldbanen inn til Oslo S og nye Kongshavntunnelen. Sporene er lagt under Middelalderparken i Oslo, og innebefattet også betydelig opprustning av Middelalderparken. I tillegg er det gjort utbedringer av Oslo S.
  • Blixtunnelen på 20 km er den første lange jernbanetunnelen i Norge med adskilte tunnelløp.
  • Hovedarbeidet med Follobanen startet i 2015, men Multiconsult har vært involvert siden 2006.
  • Follobanen åpnet for trafikk 11. desember 2022.