Illustrasjon: Consto, Multiconsult, LINK Arkitektur og Norconsult.

Multiconsult-gruppen på vinnerlaget for nye Hammerfest sykehus

Multconsult er på vinnerlaget i forprosjektet for nye Hammerfest sykehus. Sykehusbygg HF og Finnmarkssykehuset har tildelt forprosjektet for nye Hammerfest sykehus til Constos prosjektgruppe. Med seg på laget har Consto et slagkraftig team betående av Multiconsult, LINK arkitektur og Norconsult.

5. september 2018

Det nye sykehuset er et trepartssamarbeid og skal inneholde integrerte arealer for Finnmarkssykehuset, UiT Norges arktiske universitet og Hammerfest kommune.
Forprosjektet skal være avsluttet innen utgangen av april 2019. Avtalen innenholder også en opsjon for videre faser i prosjektet.

Prosjektsjefen i Finnmarssykehuset er godt fornøyd med tilbyderne og den prosessen de har gjennomført frem til valg av leverandør.

– Vi er svært fornøyd med anbyderne og prosessen vi har vært gjennom. Vi går nå inn i en viktig fase hvor konseptet skal bearbeides og aktørenes ønsker og behov skal tas med i beregningene, sier Lill-Gunn Kivijervi, prosjektsjef i Finnmarkssykehuset HF.

Et nytt spennende sykehus for Multiconsult-gruppen

Multiconsult-gruppen har utviklet seg til å bli en ledende aktør innen helsebygg i Skandnavia og har de senere årene hatt store roller i utviklingen av nye Tønsberg sykehus, nytt sykehus i Drammen, Nytt Rikshospital, nytt Aalborg Universitetshospital og Helsingborg lasarett. Samarbeid har vært nøkkelen til suksess.

– Vi er svært glade for å få anledning til å realisere enda et stort og spennende sykehusprosjekt. Vi har stor tro på at de gode løsningene skapes gjennom nært samarbeid mellom alle aktørene i et prosjekt. Dette er ekstra viktig i komplekse prosjekter. Gjennom tilbudsarbeidet har Consto lagt et svært godt fundament for samarbeid. Dette skal vi bidra til å dyrke inn i det videre arbeidet, sier Kristin O. Augestad, direktør Bygg & Eiendom i Multiconsult.

Constos prosjektsjef, Jens Solvang, mener også at man har lykkes å sette sammen en prosjektgruppe som i fellesskap har fokusert på de beste løsningene, og dermed også lykkes med å synliggjøre en god oppgaveforståelse overfor byggherre.

– Vi har lykkes med oppgaveforståelsen og svart grundig på oppgaven, takket være et slagkraftig og kompetent team der alle fag har bidratt med spesialkompetanse og erfaringer, sier Solvang.

Oppstart umiddelbart

Nye Hammerfest Sykehus skal innholde integrerte arealer for Finnmarkssykehuset, Norges arktiske universitet (UiT) og Hammerfest kommune. Sykehuset vil omfatte sengeposter, poliklinikker og operasjonsstuer, samt enheter til røntgen og radiologi. Bygningen vil også omfatte psykiatri-fasiliteter.

Projektet skal ut over sykehusfunksjoner også romme omsorgfasiliteter for Hammerfest kommune, nye utdanningsfasiliteter for UiT, Norges Arktiske Universitet og et parkeringshus.

Byggestart er berammet til 2019, etter at forprosjektet er ferdig. Sykehuset forventes å stå ferdig i 2023. Prosjektet har et samlet budsjett på 1,95 milliarder kroner. Multiconsult og LINK arkitekturs samlete honorar for forprosjektet er på ca. 24 millioner kroner.