PF_1390_576

Multiconsult-gruppen styrkes med overtagelsen av ProsjektForum AS

Multiconsult ASA overtar ProsjektForum AS i Sarpsborg og posisjonerer seg dermed innen nye tjenester tilknyttet spesialrådgivning.

13. mars 2017

ProsjektForum AS tilbyr tjenester innen bygge- og prosjektledelse, byggekontroll, konsulentbistand til eiendomsmarkedet, verdianalyse og taksering, samt skadetaksering. ProsjektForum har hovedkontor i Sarpsborg, hvor de fortsatt vil holde til.

– Det å nå få tilgang til Multiconsults solide kompetanse innen eksempelvis skredsikring, geoteknikk og hydrologi vil styrke vår posisjon i takstbransjen. Vi ser mulighetene for et godt internt samarbeid, med økt fokus på synergier av solid fagkunnskap og innovasjon innen spesialrådgivning. Det i tillegg viktig for oss at Multiconsult er en solid og ordentlig aktør, der vi kjenner kvaliteten på arbeidet de leverer, sier Ole Øyvind Moen, daglig leder i ProsjektForum.

Har samarbeidet tett i en årrekke

Selskapet har i en årrekke samarbeidet med Multiconsult om større due diligence-analyser av næringsbygg, samt bistått i spesialtjenester innen geoteknikk, el- og VVS-fag og inngått i ulike prosjektteam. De har samarbeidet om beredskapsplanlegging i forbindelse med store naturskadehendelser i Norge, og inngår i teamet som vil bistå Norsk Naturskadepool med koordinering av beredskap og taksering av større naturulykker.

– Kjøpet av ProsjektForum gir oss mulighet til å tilby enda sterkere tjenester tilknyttet verdianalyse og skadetaksering ut til våre kunder,  et spesialfelt hvor de er faglig ledende i Norge. ProsjektForum har i tillegg holdninger og en bedriftskultur som passer godt inn hos oss. Vi er stolte over å nå gå sammen, for å posisjonere og utvikle oss ytterligere i et marked i rask utvikling, sier Øyvind Holtedahl, Konserndirektør for Marked, Strategi og Innovasjon i Multiconsult ASA.

Blir en komplett rådgiver

ProsjektForum er et av de store takstforetakene i Norge og er medlem i Norges Takseringsforbund. De har en solid posisjon i privatmarkedet for taksering av privatboliger. De siste årene har de imidlertid satset på kompetanseutvikling, og hatt et ønske om å styrke og spre sin kunnskap inn mot det profesjonelle eiendomsmarkedet. Det er også et økende behov og marked for spesialkompetanse innen skadetaksering. Dette skyldes i hovedsak større hendelser som fører til naturskader, grunnet klimaendringer.

– Økt kompleksitet i oppdragene krever flere fageksperter innen ulike fagfelt. Verdianalyse og taksering av næringseiendommer og utviklingsprosjekter krever både kapasitet og kompetanse inn fra flere spesialfag. Ved naturskader er det viktig å ha fokus på konsekvensvurdering, for å utvikle systemer for rask beredskap og vurdere hvordan man kan forhindre lignende skader fremover. I slike prosjekter vil Multiconsult og ProsjektForum utfylle hverandre og bli en komplett rådgiver for kommuner, statlige etater, private utbyggere, entreprenører og eiendomsutviklere, sier Moen.