Produksjonen i gang på Sakhalin 1 Arkutun-Dagi

Multiconsult gratulerer Exxon Neftegas Ltd. med produksjonsstart for Sakhalin 1 Arkutun-Dagi.

24. februar 2015

Multiconsult detaljprosjekterte betongunderstellet på Sakhalin-1 prosjektets Arkutun-Dagi felt, som nå har startet oljeproduksjon. Plattformen er lokalisert 25 km nordøst for Sakhalin i Okhotskhavet og ventes å få en produksjon på opp mot 95 000 fat per dag.

Multiconsult med partnere har utført detaljprosjektering av betongunderstellet til Sakhalin-1 plattformen som en integrert disiplin i Kværner Concrete Solutions’ prosjektorganisasjon. Betongunderstellet er dimensjonert med Multiconsults programsystem MultiCon, første gang tatt i bruk for Troll A plattformen på 1990-tallet.

Multiconsults engasjement i prosjektet omfattet også forprosjekt (FEED), follow-on engineering og byggeplassoppfølging. I tillegg hadde Multiconsult prosjektering av tørrdokken ved Vostochniy yard i Nakhodka sydøst for Vladivostok hvor betongunderstellet ble bygget.

Sakhalin-1 Arkutun-Dagi, Okhotskhavet, Russland (Foto: www.rosneft.com)

Sakhalin-1 Arkutun-Dagi, Okhotskhavet, Russland (Foto: www.rosneft.com)